Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 02:11 GMT+7

Đảng bộ BĐBP Cà Mau triển khai Chỉ thị 05-CT/TW

Biên phòng - Ngày 31-10, Đảng bộ BĐBP Cà Mau tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 29; Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

9alugs0ikc-54981_1047060579414345232_i_t_Lng_Hong_ng_Tnh_u_vin_Ch_huy_trng_BBP_tnh_C_Mau_trin_khai_k_hoch_hc_tp_Ch_th_05_ca_B_Chnh_tr
Đại tá Lương Hoàng Đông, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau triển khai Kế hoạch của Đảng ủy BĐBP tỉnh về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: Lê Khoa

Tại hội nghị, các đảng viên được quán triệt Kế hoạch của Đảng ủy BĐBP tỉnh về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; quán triệt Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng.

Qua đó, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đảng ủy BĐBP Cà Mau cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05.

Lê Khoa

Bình luận

ZALO