Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/06/2023 04:52 GMT+7

Dân vận từ những việc làm hiệu quả, thiết thực

Biên phòng - Với phương châm bám sát thực tiễn, tập trung địa bàn trọng điểm, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, hiệu quả công tác dân vận. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ cán bộ và mỗi người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình làm nhà ở cho đồng bào Bru Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Châu Thành

BĐBP Quảng Bình quản lý, bảo vệ hơn 222km đường biên giới trên đất liền Việt - Lào; hơn 116km bờ biển; phụ trách địa bàn 28 xã, phường biên giới với 47.780 hộ dân, trong đó có trên 4.600 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Chứt và Bru Vân Kiều.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình, cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp đã chủ động cụ thể hóa, đưa nội dung quy chế dân vận vào nghị quyết đại hội, xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, nghị quyết 6 tháng, hằng quý...; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện về công tác vận động quần chúng. Nhằm phát huy vai trò của BĐBP trong tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP về làm phó bí thư đảng ủy xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại một số chi bộ bản các xã biên giới phía Tây của tỉnh”. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai, bố trí 5 lượt cán bộ BĐBP tăng cường xã giữ chức danh phó bí thư đảng ủy phụ trách 4 xã biên giới; 2 đảng viên tăng cường không giữ chức danh, 120 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tại 40 chi bộ bản (36 đảng viên giữ chức phó bí thư chi bộ).

Thực hiện Chỉ thị số 681/CT-ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các đồn Biên phòng rà soát, phân công 369 đảng viên phụ trách 1.669 hộ gia đình khu vực biên giới, tích cực tham mưu và tham gia cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở địa bàn biên giới của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm ở khu vực biên giới, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chương trình 135, 80a, 30a của Chính phủ, huy động nguồn lực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Thông qua việc tổ chức các mô hình sản xuất như: “Trồng lúa nước”, “Nuôi lợn bản địa”, “Nuôi giống gà địa phương bằng phương pháp bán chăn thả”, “Trồng cây mắc ca”, hỗ trợ vốn sản xuất, BĐBP đã từng bước thay đổi nhận thức trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn biên giới.

Trong 10 năm qua, các đơn vị BĐBP Quảng Bình đã xây dựng 12 công trình “Ánh sáng vùng biên” dài 16,9km, trị giá hơn 535 triệu đồng; đỡ đầu 81 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”; tặng dụng cụ học tập, đồ dùng học sinh và hỗ trợ tiền cho các em với tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Bộ Chỉ huy và các đơn vị BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 13 thôn, bản khó khăn ở địa bàn khu vực biên giới. Đồng thời, tham mưu cho cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chủ quyền vùng biển.

Hiện tại, các đơn vị BĐBP tỉnh đã xây dựng và duy trì có hiệu quả 53 tổ/1.504 hộ/2.316 thành viên tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; 152 tổ tàu thuyền an toàn/597 tàu/5.050 thành viên; 427 tổ tự quản về an ninh trật tự/2.629 thành viên. Các lực lượng và nhân dân đã cung cấp cho BĐBP hơn 7.500 nguồn tin, trong đó có 5.295 nguồn tin có giá trị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý, bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chú trọng công tác đối ngoại biên phòng, gắn với đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của mỗi nước; thực hiện tốt thỏa thuận di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về chủ quyền lãnh thổ, tích cực tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Mô hình trồng lúa nước của người Rục ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình do BĐBP Quảng Bình giúp đỡ thực hiện. Ảnh: Châu Thành

Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị BĐBP Quảng Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng, cụ thể hóa quy chế công tác dân vận vào nghị quyết, kế hoạch ở cấp mình phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực đổi mới nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ vận động quần chúng ở các cấp bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chất lượng Đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP về làm phó bí thư đảng ủy xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại một số chi bộ bản các xã biên giới phía Tây của tỉnh”; phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình

Bình luận

ZALO