Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 06:48 GMT+7

Dân chủ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ

Biên phòng - Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng chi bộ, trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), cấp ủy, chi bộ Phòng Bảo vệ An ninh, Cục Chính trị BĐBP đã tạo dựng nên một tập thể đoàn kết, thống nhất cao. Qua đó, đã phát huy được tính độc lập, sáng tạo của các đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện nhiều năm liền.

Đại tá Trần Văn Thoa, Trưởng phòng Bảo vệ An ninh (người đầu tiên bên phải) triển khai các phương án đảm bảo an ninh các hội nghị của Bộ Tư lệnh BĐBP cho cán bộ, nhân viên trong phòng. Ảnh: Nguyễn Khang

Điểm sáng đầu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua của cấp ủy, chi bộ Phòng Bảo vệ An ninh chính là cấp ủy xác định, muốn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thì phải xây dựng chi bộ vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ này, cấp ủy, chi bộ phòng đã tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giúp 100% cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về nhiệm vụ chính trị của lực lượng, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, có thái độ nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ và trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, cấp ủy, chi bộ cũng thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, nhất là cách ra nghị quyết và việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng lãnh đạo của chi bộ đối với nhiệm vụ chính trị của phòng. Do đó, nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, nhất trí cao, dân chủ được phát huy mọi nơi, mọi lúc, tạo động lực, niềm tin để cả đơn vị chuyển mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Điểm sáng thứ hai giúp đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện là cấp ủy, chi bộ đã đề ra những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng bám sát được tình hình thực hiện nhiệm vụ của BĐBP và sự chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ của Cục Bảo vệ An ninh quân đội. Đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP ban hành các chỉ thị, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong toàn lực lượng sát, đúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho BĐBP. Trong đó, đã chú trọng công tác nắm, nghiên cứu tình hình, phát hiện các đơn vị có dấu hiệu phức tạp, thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ kéo dài, nội bộ đơn thư khiếu kiện nhiều; các địa bàn nóng, xung yếu về chính trị, kịp thời làm tham mưu cho Đảng ủy BĐBP, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP chỉ đạo, xử lý sát đúng, góp phần củng cố đoàn kết nội bộ tại một số đơn vị.

Đồng thời, đơn vị cũng làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý chất lượng chính trị đầu vào trong tuyển quân, tuyển sinh, tuyển dụng; trực tiếp thẩm định bảo đảm tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự cấp ủy, đề bạt, bổ nhiệm, kết nạp Đảng, đi công tác nước ngoài và bố trí người vào làm việc ở các cơ quan đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật đúng nguyên tắc quy định. Qua kiểm tra, Phòng Bảo vệ An ninh đã kiến nghị các đơn vị khắc phục được những thiếu sót trong công tác tuyển quân và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng.

Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật, quản lý, khai thác công văn, tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; chủ trì phối hợp với Phòng Hồ sơ Bảo mật và Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Tham mưu kiểm tra công tác bảo vệ an ninh và an toàn tại 13 tỉnh, thành, đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh một số thiếu sót trong triển khai xây dựng đơn vị an toàn phòng gian bảo mật tài liệu và sử dụng Internet. Trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đơn vị đã tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ 178 vụ việc với 254 trường hợp có liên quan đến nội bộ, báo cáo Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP xem xét và xử lý 129 trường hợp đảm bảo khách quan, đúng người, đúng việc, đúng pháp luật.

Còn trong lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy, chi bộ phòng nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã đưa nội dung này trở thành điểm sáng của nhiệm kỳ khi luôn quan tâm, củng cố kiện toàn biên chế, tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của phòng vừa hồng, vừa chuyên, năng động, nhạy bén trong công việc; nghiêm túc, cầu thị, xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không ngại khó, ngại khổ. Đồng thời, có thái độ kiên quyết trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa biến chất, làm mất đoàn kết nội bộ, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn trong mọi hoạt động công tác của BĐBP.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, cán bộ đảng viên, nhân viên Phòng Bảo vệ An ninh đã khắc phục khó khăn, tăng cường bám cơ sở, địa bàn, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, kịp thời tham mưu cho cấp trên chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, củng cố đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; không để kẻ địch, phần tử xấu câu móc, cài cắm người vào nội bộ, bảo đảm 100% đầu mối đơn vị an toàn tuyệt đối về mặt chính trị. Bên cạnh đó, năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ cũng được nâng cao, phát huy dân chủ, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt; đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đây chính là những tiền đề quan trọng để Phòng Bảo vệ An ninh luôn đoàn kết thống nhất cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tổng kết hàng năm phòng luôn đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Chia sẻ về những điểm sáng của cấp ủy, chi bộ trong nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, Đại tá Trần Văn Thoa, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Bảo vệ An ninh khẳng định: “Là đơn vị có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác bảo vệ an ninh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi hoạt động, công tác của BĐBP, nên chúng tôi luôn xác định cấp ủy, chi bộ phải tập trung xây dựng phòng vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân chính trị ở đơn vị, đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO