Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 17/06/2024 11:49 GMT+7

Dân chủ ở cơ sở - cầu nối “giải tỏa” những tiếng lòng

Biên phòng - Thực tiễn đã khẳng định, ở đâu cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thì ở đó, dân chủ được phát huy, quy chế được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đơn vị đó có môi trường công tác tốt, xảy ra ít vụ việc vi phạm kỷ luật. Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng (HVBP) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Cán bộ Tiểu đoàn 3, HVBP trao đổi nắm tình hình học tập và tình hình gia đình của học viên. Ảnh: Viết Nhân

Xác định phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật là bản chất, truyền thống, đồng thời là yêu cầu cấp bách trong xây dựng HVBP “Vững mạnh, toàn diện”. Trên cơ sở đó, trong những năm qua, HVBP tập trung các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện các mặt công tác; đồng thời, xem đây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nói chung và cấp ủy, chỉ huy các cấp nói riêng. Thông qua QCDC ở cơ sở, mọi quân nhân được nghiên cứu, trao đổi và quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định trên các lĩnh vực, nhất là trong duy trì và chấp hành kỷ luật. Qua đó, xác định trách nhiệm của bản thân; giải quyết được những vấn đề thắc mắc do thực tiễn công tác đặt ra, giữ vững niềm tin, củng cố trận địa tư tưởng để giải quyết vấn đề nan giải nhất hiện nay, đó là vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Theo đó, trên cơ sở quán triệt của cơ quan cấp trên, HVBP đã tập trung nghiên cứu, ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, quyết định, quy chế, quy định trên các mặt, các lĩnh vực công tác, nhằm cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị quản lý học viên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Nổi bật là: Quyền làm chủ của quân nhân được đề cao; sự đồng thuận, tình đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật trong nội bộ cơ quan, đơn vị được tăng cường; những nỗi niềm, khó khăn, vướng mắc trong đời sống và học tập, công tác của cán bộ, học viên được kịp thời giải tỏa. Qua đó, niềm tin vào cấp ủy, chỉ huy các cấp được củng cố, tạo không khí phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ việc duy trì thường xuyên hoạt động sinh hoạt dân chủ, đối thoại dân chủ của chỉ huy các cấp đối với cán bộ, học viên, tỉ lệ vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế dân chủ không còn diễn ra. Kinh nghiệm thực hiện QCDC ở HVBP cho thấy, ở đơn vị nào hệ thống quy chế đồng bộ, rõ ràng, được quán triệt và thực hiện nghiêm túc thì ở đó, quyền làm chủ của bộ đội trên các lĩnh vực hoạt động được phát huy, nội bộ đoàn kết, nhiệm vụ được thực hiện nhịp nhàng; khắc phục được tình trạng vi phạm nguyên tắc, buông lỏng lãnh đạo, hoặc dựa dẫm, ỷ lại, bao biện, làm thay, đặc biệt là những biểu hiện “cảm hứng” trong quyết định các vấn đề “nhạy cảm”, dễ gây mâu thuẫn nội bộ, như: công tác tài chính, cán bộ, xây dựng cơ bản...

Nắm vững những nguyên tắc trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Giám đốc HVBP đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung đầy đủ quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng tâm theo quy định, bao gồm: Quy chế lãnh đạo của cấp ủy, quy chế làm việc của người chỉ huy và các quy chế công tác tài chính, cán bộ, chính sách; thực hiện đầy đủ chế độ thông báo, báo cáo, cung cấp thông tin nội bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Các quy chế được xây dựng và đưa vào sử dụng là những văn bản có tính pháp lý, trên cơ sở đóng góp ý kiến dân chủ của cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị; phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị giáo dục-đào tạo, bảo đảm vừa dễ thực hiện, vừa phát huy cao nhất quyền làm chủ của cán bộ, học viên ở cả hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp.

Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, HVBP cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã khẩn trương rà soát hệ thống quy chế làm việc, kiện toàn và phát huy trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của đơn vị. Song hành với đó, trách nhiệm của Hội đồng quân nhân, các tổ chức thường xuyên được quan tâm. Từ đó, tạo nên môi trường công tác tốt, lành mạnh, tình cảm đoàn kết cán-binh ngày càng được nâng cao”.

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn HVBP đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có phương pháp làm việc khoa học, phong cách, tác phong công tác sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tận tụy, tâm huyết với công việc, gần gũi, nhạy bén trong nắm, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội. Thực hiện đúng phong cách nêu gương, chấn chỉnh kịp thời tình trạng “nói một đằng, làm một nẻo”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn vi phạm dân chủ ở đơn vị.

Việc nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở cũng thường xuyên được HVBP quan tâm. Từ tình trạng một bộ phận nhỏ quân nhân chưa nhận thức đúng ý nghĩa thực hiện QCDC ở cơ sở; cho rằng thực hiện QCDC ở cơ sở là công việc của chỉ huy các cấp, của Hội đồng quân nhân, một bộ phận khác nhầm lẫn giữa thực hiện đối thoại dân chủ với Ngày chính trị và văn hóa tinh thần. Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các cơ quan, trực tiếp là cơ quan chính trị tăng cường tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện QCDC ở cơ sở, cùng với làm rõ sự cần thiết phải thực hiện tốt mặt công tác này trong HVBP. Qua đó, làm cho mọi đối tượng, nhất là cán bộ chủ trì nhận thức đúng vai trò, yêu cầu của việc xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở hiện nay.

Xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, là cầu nối để giải tỏa những tiếng lòng, giải quyết mọi khó khăn, là “vaccine” hữu hiệu ngăn ngừa hiệu quả tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật ở mỗi đơn vị hiện nay.

“Việc duy trì đối thoại dân chủ và sinh hoạt dân chủ được Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP tổ chức và chỉ đạo các đơn vị duy trì thường xuyên. Trong năm 2022 và quý I năm 2023, Ban Giám đốc HVBP đã tổ chức 12 lượt đối thoại dân chủ với 6.056 lượt cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị, cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt và đối thoại dân chủ. Thông qua sinh hoạt đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, những khó khăn, vướng mắc của bộ đội, từ đó bàn bạc, đề ra hướng giải quyết hiệu quả nhất” - Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVBP khẳng định.

Mai Viết Nhân

Bình luận

ZALO