Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 02:59 GMT+7

Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới

Biên phòng - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, tạo nên những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực công tác để lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới, biển đảo và tại các cửa khẩu. Đây cũng là những dấu mốc, tiền đề quan trọng để Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước và phát huy thành tích 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea Hleo, BĐBP Đắk Lắk tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Văn Nhương

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã quán triệt, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP.

Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, làm tốt công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới, cửa khẩu cảng và tham gia xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh...

Còn trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy BĐBP cũng có nhiều đổi mới, quyết liệt về công tác lãnh đạo chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, phát huy sức mạnh, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của BĐBP với 3 khâu đột phá về biên chế tổ chức, công tác huấn luyện đào tạo và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tràn đầy niềm phấn khởi, tự tin bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với những phương hướng và mục tiêu đặt ra cao hơn nhằm xây dựng BĐBP “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới.

Trong phương hướng của nhiệm kỳ mới, dự đoán trước tình hình thế giới và khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó dự báo; tình hình trong nước ổn định, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song, đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tình hình biển Đông và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định...

Đảng bộ BĐBP lần thứ XV xác định, để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân giao phó, Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, trực tiếp là Đảng ủy BĐBP xác định tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới để chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ Biên phòng và xây dựng BĐBP.

Đồng thời, lãnh đạo tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động xây dựng các kế hoạch bảo vệ đấu tranh, phòng chống các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới, vùng biển với các chủ trương, giải pháp linh hoạt trong giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để tạo thành điểm nóng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, phương thức đấu tranh với các loại tội phạm trên khu vực biên giới; tập trung triệt xóa các đối tượng cầm đầu các đường dây, tổ chức, tụ điểm tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng chức năng trong nước, các tổ chức quốc tế và các nước láng giềng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, coi trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội nói chung và truyền thống của BĐBP nói riêng nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có động cơ phấn đấu trong sáng, trách nhiệm cao, hành động đẹp, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy BĐBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá đề ra trong phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Đó là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, Đề án quy hoạch đồn, trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo, cùng với các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết tinh giản tổ chức, biên chế khối cơ quan, đơn vị bảo đảm, phục vụ để tăng biên chế cho các đơn vị chiến đấu.

Hoàn thành Đề án xây dựng lực lượng trinh sát kỹ thuật; đặc nhiệm phòng chống tội phạm; kiểm soát cửa khẩu hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” và phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát với thực tiễn trên các tuyến biên giới, biển đảo và yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tại các học viện, nhà trường của BĐBP theo hướng chuẩn hóa, hiện đạo hóa; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, cán bộ đồn Biên phòng và đội ngũ giáo viên.

Song song với đổi mới công tác giáo dục chính trị, công tác huấn luyện, Đảng ủy BĐBP cũng tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Trong đó, phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, đảng viên, đoàn viên trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, chế độ công tác; chú trọng quản lý tư tưởng, quản lý con người, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cán bộ với nhân viên và giữa các quân nhân; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, những cán bộ, đảng viên quan liêu, thiếu gương mẫu; xây dựng tổ chức đảng trong sạch gắn với xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”.

Về công tác đối ngoại biên phòng, Đảng bộ nhiệm kỳ mới cũng xác định tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kết hợp chặt chẽ đối ngoại biên phòng với ngoại giao nhân dân theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt và chủ động”; đẩy mạnh giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, kết nghĩa đồn trạm, lực lượng vũ trang, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tuần tra chung... Đồng thời, tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng các nước và các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu, phát hiện và đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, xuyên biên giới.

Nói về phương hướng, mục tiêu mà Đảng bộ BĐBP lần thứ XV đề ra, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết: “Những năm tới, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, đòi hỏi Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ tới phải đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, đề ra những chủ trương, giải pháp đúng, trúng, có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác biên phòng và xây dựng BĐBP. Đồng thời, tập trung vào 3 khâu đột phá về tổ chức, công tác huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, để lãnh đạo toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, kế thừa những thành tích của các nhiệm kỳ trước để lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó”.

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO