Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 09:57 GMT+7

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang phát triển nhanh, được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Nhưng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang là “vùng trũng” trong việc tiếp cận, ứng dụng CNTT. Vì vậy, Ủy ban Dân tộc đã tiến hành xây dựng Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS”.

0dhc_11a
Cán bộ xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công tác. Ảnh: Danh Anh

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng, đối với mảng CNTT chưa có đề án nào hướng tới đồng bào DTTS. Các chương trình, đề án, dự án của Nhà nước tập trung chủ yếu vào phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS, chưa có các ứng dụng CNTT dành riêng, phù hợp với trình độ, nhận thức, ngôn ngữ, tập quán của đồng bào DTTS.

Vì vậy, trước khi xây dựng đề án, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức khảo sát cụ thể việc tiếp cận máy vi tính và internet của đồng bào DTTS còn hạn chế, tỷ lệ có máy tính, người biết sử dụng máy tính và có kết nối internet trong đồng bào rất thấp.

Cơ sở hạ tầng CNTT chưa được xây dựng đầy đủ và phủ sóng ở tất cả các vùng DTTS, làm hạn chế khả năng truy cập, khai thác thông tin trên internet của đồng bào. Nguồn nhân lực CNTT của vùng DTTS còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng chưa đáp ứng với những thay đổi nhanh của CNTT ứng dụng trong các lĩnh vực...

Cùng với đó, nhận thức của bà con ở một số vùng DTTS và miền núi còn hạn chế, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. “Từ việc nghiên cứu, khảo sát cụ thể, chúng tôi đã làm nổi bật thực trạng và xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào đời sống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS.

Từ đó, Ủy ban Dân tộc đã triển khai xây dựng đề án với mục tiêu là ứng dụng CNTT phục vụ, hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, bảo đảm an ninh trật tự cho đồng bào DTTS” - Thứ trưởng Phan Văn Hùng cho biết thêm.

Đánh giá về tác động của đề án, Thứ trưởng Phan Văn Hùng cho rằng: Để phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, phải tập trung vào sản xuất hàng hóa; tăng cường các dịch vụ. Những lĩnh vực này đòi hỏi thông tin cập nhật về dự báo thời tiết, mùa vụ, giá cả, hàng hóa nông sản... Chính vì vậy, CNTT sẽ là kênh quan trọng để đồng bào DTTS tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả với thị trường, thông tin chính thống nhanh, có độ phủ rộng hơn để giúp bà con có nhận thức đúng về chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy lùi các thông tin xấu, độc của các thế lực phản động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng DTTS.

Ngày 12-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định 414 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025”.

Theo đề án, mục tiêu đến năm 2023 thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự. Từng bước kết nối các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào DTTS.

Đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận các thông tin, kiến thức về y tế, phòng, chống các bệnh hiểm nghèo; thông tin về pháp luật, an ninh trật tự để giữ gìn ổn định cuộc sống vùng DTTS; 80% đồng bào được tiếp cận các thông tin khoa học và thị trường. Tổ chức mô hình đào tạo từ xa dạy tiếng DTTS, kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo.

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước và hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin; xây dựng thư viện điện tử về công tác dân tộc; đồng thời, tăng cường ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS.

“Đến năm 2025 hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào DTTS; phấn đấu 100% đồng bào nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; hoàn thiện bộ dữ liệu về DTTS Việt Nam; các thông tin về lễ hội, phong tục tập quán, sản phẩm, vật phẩm tiêu biểu của các DTTS Việt Nam được phổ biến, giới thiệu rộng rãi trong và ngoài nước; hoàn thiện thư viện điện tử về công tác dân tộc; thúc đẩy đồng bào dân tộc ứng dụng CNTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS” - Thứ trưởng Phan Văn Hùng nhấn mạnh. 

Danh Anh

Bình luận

ZALO