Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/07/2024 03:43 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Chiều 1/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và gặp mặt các đồng chí Quân ủy Trung ương, đại biểu quân đội dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam và Báo cáo đề nghị cho chủ trương tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại một số cơ sở đào tạo trong quân đội.

Tại buổi gặp mặt các đồng chí Quân ủy Trung ương và đại biểu quân đội dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thông báo, dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thông tin một số nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và một số yêu cầu đối với các đồng chí dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của Cơ quan Thường trực, Tổ biên tập trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, quán triệt, thực hiện quy chế làm việc, hướng dẫn của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; 5 năm thực hiện Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự Việt Nam bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Đại tướng Phan Văn Giang giao Cơ quan Thường trực chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Quân ủy Trung ương tại Hội nghị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị sơ kết cán bộ chủ chốt toàn quân (dự kiến tổ chức tháng 11/2023); tổng hợp nội dung, hoàn chỉnh báo cáo, báo cáo Trung ương đúng thời gian quy định.

Về đề nghị cho chủ trương tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại một số cơ sở đào tạo trong quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Quân ủy Trung ương thống nhất về chủ trương báo cáo Trung ương, Chính phủ cho phép một số cơ sở đào tạo trong Quân đội được tiếp tục tuyển sinh, đào tạo đối tượng dân sự một số ngành mũi nhọn, lưỡng dụng, chuyên sâu, có thế mạnh, xã hội có nhu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Đề án, hoàn chỉnh các văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tại hội nghị gặp mặt các đồng chí Quân ủy Trung ương và đại biểu quân đội dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo tóm tắt về kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đồng chí Quân ủy Trung ương và các đồng chí dự hội nghị thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là những nội dung có liên quan, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu về xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch huấn luyện năm 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII tập trung tổng kết nhiều nghị quyết quan trọng, tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Để góp phần vào thành công của Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí Quân ủy Trung ương và đại biểu quân đội dự Hội nghị đề cao chức trách, nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu, phát huy tư duy chiến lược trong tham gia xây dựng các chủ trương của Đảng; đồng thời, cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023, định hướng rõ phương hướng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO