Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 02:25 GMT+7

Đại tướng Lương Cường chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Biên phòng - Chiều 15-6, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tại phiên họp, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã cho ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023 và một số nội dung công việc khác.

Theo báo cáo của Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, thực hiện Kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 và chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023. Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết; kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về việc đổi mới xây dựng báo cáo công tác Đảng, công tác chính trị, Văn phòng dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023 gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023 và phần thứ hai, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại phiên họp.

Về nội dung, dự thảo báo cáo tập trung đánh giá khái quát gọn, rõ làm nổi bật kết quả thực hiện các mặt công tác; bao quát và phản ánh toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, bảo đảm hài hòa giữa công tác chỉ đạo của các cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị; cân đối giữa phần đánh giá và phần nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đến nay, dự thảo báo cáo cơ bản đạt được sự thống nhất cao cả về bố cục, nội dung và cách diễn đạt; bảo đảm đồng bộ với dự thảo báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng của Bộ Quốc phòng và dự thảo kết luận của Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại phiên họp.

Về tiến độ thực hiện kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xác định 128 nội dung công việc chủ yếu; qua rà soát, đến nay các cơ quan đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng tốt. Trong đó có 118 nội dung đã và đang triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm; 10 nội dung sẽ triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm và 30 nội dung công việc phát sinh.

Quan nghe báo cáo công tác chuẩn bị của Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị hội nghị sơ kết, công tác phối hợp xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết và các nội dung liên quan. Dự thảo báo cáo đã làm rõ được kết quả đạt được trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023, bao gồm cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị để hội nghị sơ kết thành công, đạt được mục đích yêu cầu. Đồng thời, các cơ quan của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ động, tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng làm tốt công tác chuẩn bị cho phiên họp của Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023.

Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại phiên họp.

Đối với việc hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023, Đại tướng Lương Cường lưu ý các cơ quan cần bám sát văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bám sát tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân và chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Dự thảo báo cáo sơ kết tiếp tục cập nhật tình hình thực tiễn; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, gửi các cơ quan chức năng chuẩn bị nội dung và báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng thời tiếp tục cập nhật số liệu mới bổ sung vào phụ lục kèm theo dự thảo báo cáo sơ kết.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và kết luận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại buổi họp Ban Chủ nhiệm, Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp thu, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết và gửi các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo báo cáo sơ kết cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng thời, xây dựng báo cáo tóm tắt; định hướng thảo luận tại hội nghị sơ kết...; hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023 (cả toàn quân và nội bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), trình Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phê duyệt để triển khai thực hiện.

Theo qdnd.vn

Bình luận

ZALO