Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 07:22 GMT+7

Đại thắng Mùa Xuân năm 1975: Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình

Biên phòng - Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lê Hữu

Bình luận

ZALO