Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 17/05/2021 09:03 GMT+7

Đại hội XIII: Đối ngoại Đảng phải linh hoạt, sáng tạo, đột phá để thích nghi với tình hình mới

Biên phòng - Trả lời phỏng vấn tại Đại hội XIII, Trưởng ban Đối ngoại Hoàng Bình Quân cho rằng, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mở rộng ở mức cao hơn, và do đó, hoạt động đối ngoại, trong đó có đối ngoại Đảng, phải phù hợp với tình hình mới để hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực hơn.

Trưởng ban Đối ngoại Hoàng Bình Quân trả lời phỏng vấn tại Đại hội XIII. Ảnh: Tuấn Anh

Đối ngoại phải phù hợp với tình hình mới

Đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết, dự thảo văn kiện Đại hội XIII đã đề cập đến đường lối đối ngoại là "tăng cường đối ngoại song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương". Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ phải nỗ lực làm sao để các mối quan hệ song phương sẽ thực chất và hiệu quả hơn, qua đó giúp tăng tin cậy chính trị, tiếp tục bồi đắp và tạo dựng nền tảng hữu nghị để thúc đẩy một cách ổn định và tốt đẹp cho quan hệ song phương của Việt Nam với các nước.

Về đối ngoại đa phương, Đảng đã có Nghị quyết về nâng cao tầm quan hệ đa phương của Việt Nam, với tinh thần Việt Nam không chỉ tích cực tham gia các cơ chế đa phương phải vừa chủ động tham gia các cơ chế đa phương, trong đó có việc chủ động nêu và tham gia vào các sáng kiến đa phương.

“Tôi nghĩ đây là một bước phát triển trong chủ trương đối ngoại của Đảng, cũng như của Chính phủ, trong nhiệm kỳ tới”, ông nói.

Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới. Giai đoạn 35 năm đổi mới vừa qua là giai đoạn khó khăn, còn hiện nay Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mở rộng ở mức cao hơn, và do đó, hoạt động đối ngoại cũng phải phù hợp với tình hình mới để hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực hơn.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho rằng, đất nước có mức độ phát triển như hiện nay một phần là do kết quả của nỗ lực hội nhập quốc tế sâu rộng. Hiện nay Việt Nam đã tham gia gần 20 hiệp định thương mại tự do (FTA), có nghĩa là không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam rất lớn.

“Vấn đề là trong nước phải chuẩn bị thật tốt hệ thống chính sách theo hướng hoàn thiện hơn, hạ tầng của Việt Nam phải tốt hơn, trong đó có hạ tầng về công nghệ số, để Việt Nam làm sao có thể tham gia vào các sân chơi của thế giới một cách tự tin, thực chất hơn”, ông Hoàng Bình Quân nói.

Ông cho rằng, Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện hiệu quả, có trách nhiệm các cam kết đối với quốc tế cũng như đối với các thiết chế đa phương. Điều đó nghĩa là Việt Nam sẽ tham gia hội nhập quốc tế với chất lượng cao hơn và qua đó khai thác tốt hơn sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Ngoài ra, theo ông Hoàng Bình Quân, cần phải chuẩn bị cả về vấn đề đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đối ngoại.

“Dù còn nhiều khó khăn, không còn cách nào khác chính là phải nỗ lực phát huy tốt sức mạnh nội lực và kết hợp với phát huy hiệu quả sự hợp tác nguồn lực từ bên ngoài, phấn đấu đạt những mục tiêu đến năm 2030 đến năm 2045. Khát vọng phồn vinh của Việt Nam rất lớn. Và tôi muốn nói rằng hoạt động đối ngoại là một thành tố vô cùng quan trọng sẽ làm nên thành công đó”, ông nói.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn

Về thành tựu đối ngoại Đảng trong nhiệm kỳ 2016-2020, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, tại Việt Nam, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn. Trong 5 năm qua, đối ngoại Đảng đã có bước phát triển rất quan trọng.

Thứ nhất là sự tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu trong quan hệ với các chính đảng trên thế giới. Về chiều sâu, chúng ta tập trung vào tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa láng giềng, các đảng bạn bè truyền thống. Cùng với đó là các đảng ở những đối tác lớn, quan trọng của Việt Nam.

Việc chúng ta mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền được coi là một khâu đột phá trong quan hệ đối ngoại của Đảng ta. Khi Đảng ta có quan hệ với nhiều đảng cầm quyền khác trên thế giới thì chẳng những xây dựng được nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương, mà qua đó còn học hỏi, trao đổi lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm để làm giàu trí tuệ cho Đảng ta; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đất nước.

"Có thể nói đây là một điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Đảng thời gian qua. Hiện nay, chúng ta có quan hệ với rất nhiều đảng cầm quyền, không phân biệt khuynh hướng tư tưởng, không có rào ngăn về ý thức hệ", ông nói.

Ngoài ra, thông qua quan hệ đối ngoại của Đảng, chúng ta tích lũy, tham khảo và học hỏi được nhiều. Hiện nay, Đảng ta có các cơ chế: Hội thảo lý luận với 8 chính đảng quan trọng, đối thoại chính sách và tham vấn chính trị với nhiều đảng, chính đảng lớn trên thế giới. Chúng ta cũng ký được chương trình đào tạo để mỗi năm gửi hàng nghìn cán bộ đi đào tạo đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Singapore, các chính đảng ở Australia, cùng nhiều chương trình đào tạo khác cho cán bộ Trung ương, cán bộ các cấp của Việt Nam.

“Tôi cho rằng, đây là một khía cạnh thực chất, là chiều sâu trong công tác đối ngoại của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất chủ động, có vai trò, tham gia ngày càng hiệu quả vào các cơ chế đa phương chính Đảng”, ông Hoàng Bình Quân nói.

Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những đảng quan trọng, có tiếng nói trọng lượng tại các diễn đàn của các Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới như khu vực châu Âu, Mỹ Latinh. Đây là khu vực hậu thuẫn chính trị rất quan trọng của Việt Nam. Ở đó, chúng ta có rất nhiều quan hệ với các đảng cộng sản và đảng cánh tả và cuối cùng là quan hệ đối ngoại Đảng đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Đảng ta, đất nước ta trên trường quốc tế.

Phát huy thế chân kiềng

Về định hướng đối ngoại Đảng trong giai đoạn sắp tới để phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để góp phần phát triển đất nước, ông Hoàng Bình Quân cho rằng, ngoại giao Việt Nam là một nền ngoại giao toàn diện, không phải nước nào trên thế giới cũng có. Chúng ta có đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Bởi vậy, việc định hướng thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng, trên thực tế là việc triển khai hiệu quả và ngày càng nhuần nhuyễn cả ba mảng này để phát huy được sức mạnh tổng hợp của quốc gia trên mặt trận đối ngoại, thực hiện được mục tiêu lớn là giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; giữ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ được cục diện hữu nghị để phát triển cho tương lai.

Do đó, đối ngoại Đảng thời gian tới có một số định hướng lớn. Đầu tiên, cùng với ngoại giao Nhà nước, nắm diễn biến tình hình thế giới một cách cập nhật nhất, phân tích một cách thấu đáo nhất để có những đề xuất hiệu quả trong các chủ trương, chính sách đối ngoại và ứng phó các tình huống đối ngoại.

Thứ hai, chúng ta đang chứng kiến một thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Môi trường chính trị, đời sống chính trị của các quốc gia đang thay đổi hết sức nhanh chóng. Để thích nghi với những điều này, đối ngoại Đảng cần tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ với các chính đảng trên thế giới; đó là các đảng cầm quyền, đảng tham chính, các đảng hiện chưa là đảng tham chính nhưng có tương lai chính trị, để khi quốc gia đó có sự thay đổi về lãnh đạo đất nước, thay đổi Đảng cầm quyền thì lúc đó chúng ta đã có mối quan hệ từ trước. Nói cánh khác, phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, đột phá để có thể thích nghi với tình hình mới.

Một vấn đề nữa, chúng ta phải tiếp tục làm giàu trí tuệ của Đảng ta bằng việc tranh thủ nguồn lực của quốc tế, trong đó có năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo của các đảng, nguồn lực về khoa học công nghệ, nguồn lực về đào tạo nhân lực, nguồn lực vật chất và tinh thần để phục vụ công cuộc đổi mới, sự nghiệp phát triển đất nước. Từ đó, đối ngoại Đảng, cùng những lĩnh vực khác trong xã hội, sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Con số thư, điện mừng kỷ lục

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cung vui mừng thông báo với phóng viên, ở Đại hội XII chúng ta đã nhận được 253 thư điện mừng từ các chính đảng của nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế... chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Với Đại hội XIII, đến thời điểm này chúng ta đã nhận được gần 350 thư điện của các chính Đảng và các nguyên thủ, các tổ chức quốc tế. Tôi tin rằng, đến ngày cuối của Đại hội, có lẽ chúng ta sẽ nhận được tổng cộng khoảng 400 thư điện. Đây là một con số kỷ lục trong tất cả các kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam”, ông Hoàng Bình Quân nói.

“Điều đó cho thấy bạn bè quốc tế rất tin cậy và dành cho Việt Nam nhiều tình cảm hữu nghị. Đây là sự động viên rất lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam và điều đó cũng có nghĩa là vị thế của Đảng ta đang từng bước được nâng cao”.

Theo baoquocte.vn

Bình luận

ZALO