Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/12/2022 12:18 GMT+7

Đại hội Dân tộc thiểu số là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc

Biên phòng - Đại hội Dân tộc thiểu số (DTTS) các cấp lần 2 nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Đại hội còn nhằm khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Báo Biên phòng xin gửi đến bạn đọc một số ý kiến về đợt sinh hoạt rộng lớn của đồng bào DTTS này.

501x452_giang-seo-phu-1.JPG
Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc:

Kết quả bước đầu cho thấy, đại hội đã thật sự là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Bước đầu, đại hội tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, các địa phương cần rút kinh nghiệm để tổ chức hoàn thành đại hội đạt hiệu quả cao hơn, tránh hình thức phô trương. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung nguồn lực, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, quan tâm hơn nữa đến chất lượng y tế - giáo dục cho đồng bào DTTS, chú trọng đào tạo nghề cho bà con. Tiếp tục giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, bảo tồn, phát huy tốt các giá trị văn hóa dân tộc, kiên quyết xóa bỏ những tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các vùng DTTS.

493x396_le-nhu-duc-1.jpg
Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP:

Với dân số gần 14 triệu người, chiếm 14% dân số cả nước, chủ yếu sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo, đồng bào DTTS đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chính vì vậy, Đại hội đại biểu các DTTS lần 2 là dịp để tăng cường tuyên truyền, khẳng định và phát huy tốt hơn vai trò của đồng bào các DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để biên giới ngày càng vững mạnh, đồng bào các DTTS cần nêu cao vai trò tiên phong, phát huy hơn nữa trách nhiệm, gương mẫu chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia phong trào "Tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh thôn bản”, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

274x257_nguyenthitu-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc:

Đại hội lần này, Ủy ban Dân tộc đã yêu cầu trong báo cáo chính trị của cấp huyện, cấp tỉnh phải làm rõ các vấn đề cơ bản như: Đánh giá kinh tế - xã hội bằng cách đối chiếu, so sánh nghèo giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc, các vùng, các huyện trong tỉnh, tại sao nghèo, nguyên nhân dẫn đến cái nghèo? Tại sao có những vùng, những địa phương lại có thể vượt lên thoát nghèo?

Chúng tôi yêu cầu từng địa phương cần phải phân tích, đánh giá được hết các nguyên nhân, kể cả nguyên nhân xuất phát từ cách điều hành của cấp ủy, chính quyền hay nguyên nhân xuất phát từ phía người dân. Đặc biệt, trong báo cáo chính trị lần này yêu cầu cần đánh giá được kết quả việc điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác dân tộc, từ đó cơ quan làm chính sách có thể đánh giá rõ được vai trò của các cấp chính quyền trong thực hiện chính sách dân tộc.

hovanthe-1.jpg
Ông Hồ Văn Thể, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi:

Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đồng bào DTTS trong tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dịp để đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo ở các huyện miền núi trong 5 năm qua. Tại đại hội, những khúc mắc đã được thảo luận và tìm cách khắc phục. Qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào DTTS; khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, đại hội thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng để phát triển đất nước.

cao-tuong-huy-1.jpg
Ông Cao Tường Huy, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, Quảng Ninh:

Từ thực tế các ý kiến đóng góp của đồng bào DTTS tại đại hội, chúng tôi nhận thấy rằng, cần phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào DTTS hiểu đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nắm chắc địa bàn vùng DTTS để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, không để các thế lực thù địch lợi dụng.

Bên cạnh đó, cần huy động mọi nguồn lực đầu tư từ các chương trình, chính sách cho vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là địa bàn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ tại chỗ là người DTTS có tâm huyết, có năng lực và trách nhiệm cao... Cần khích lệ, động viên, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa khoa học, công nghệ hỗ trợ đồng bào các DTTS phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; nhân rộng những nhân tố tiêu biểu để tạo sự lan toả trong nhân dân.

cheng-thi-lan-1.JPG
Bà Cheng Thị Lan, dân tộc Phù Lá, đại biểu Đại hội DTTS huyện Bắc Hà, Lào Cai:

Đại hội DTTS lần 2 thực sự là một ngày hội của  đồng bào DTTS như chúng tôi nói chung và nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Hà nói riêng. Tại đại hội, chúng tôi đã được đề xuất, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với các cơ quan làm chính sách, trao đổi nhiều nội dung, tháo gỡ các khúc mắc về mặt chính sách, cơ chế.

Đồng thời, học hỏi những cách làm hay, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Qua đại hội, chúng tôi cũng tự nhận thấy trách nhiệm làm gương cho con cháu, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng ấm no giàu mạnh...
Bình Minh (Ghi)

Bình luận

ZALO