Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 16/05/2021 03:59 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa định hướng tương lai

Biên phòng - Chiều 22-1, tại Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra buổi họp báo trước thềm khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận họp báo. Ảnh: Hà Thu

Đồng chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo thông tin tại cuộc họp báo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1-2021 đến ngày 2-2-2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%, đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%, đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%.

Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 99,49%, trung cấp chiếm tỷ lệ 0,39%, sơ cấp chiếm tỷ lệ 0,13%. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hà Thu

Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa định hướng tương lai, từ đó tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ngay từ đầu tháng 10-2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Hội nghị Trung ương 10 (tháng 5-2019); cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các Hội nghị Trung ương 11 (10-2019) và Hội nghị Trung ương 13 (10-2020) trước khi công khai để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12-2020), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 5 tài liệu: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 đến 17-1-2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tài liệu chính của Đại hội đã được gửi tới các đại biểu từ ngày 17-1-2021 để nghiên cứu.

Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bên cạnh đó, về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã xây dựng kế hoạch làm việc và triển khai thực hiện khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo. Cho tới nay, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị (Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội). Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng.

Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm; đã chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể về y tế để bảo đảm cao nhất an toàn sức khỏe của đại biểu và khách mời dự Đại hội.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hà Thu

Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các phương án bố trí các phòng chức năng, hội trường phục vụ Đại hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm trang thiết bị, máy tính, máy in, máy photocopy phục vụ tài liệu cho đại biểu tại Hội trường Đại hội; tổ chức phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu; bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị điện, phòng, chống cháy nổ; hệ thống an ninh mạng công nghệ thông tin...

Thông tin về công tác tuyên truyền Đại hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra; chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điểm sai trái về Đại hội.

Để tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được đưa vào vận hành, bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành một số điểm chính trong kịch bản tuyên truyền trên báo chí về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW về việc cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí của đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền phải bám sát diễn biến của Đại hội; đề cập cụ thể, chi tiết về thời điểm, nội dung, tần suất thông tin…

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong đó báo chí là lực lượng chủ lực. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã nỗ lực truyền thông điệp về một Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường trong phòng, chống dịch Covid-19; đất nước Việt Nam đoàn kết, thống nhất, quyết tâm sáng tạo vượt qua khó khăn, trở thành 1 trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Công tác thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được các cơ quan báo chí chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2020 và càng tới gần ngày khai mạc, mức độ tuyên truyền ngày càng cao và sinh động, phong phú.

Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, công tác thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần tiếp tục được đẩy mạnh cao hơn, phong phú và sinh động, chủ động hơn, bám sát diễn biến của Đại hội, kịp thời truyền tải không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng vào thành công của Đại hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Thu

Bình luận

ZALO