Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 12:22 GMT+7

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải

Biên phòng - Ngày 27/4, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải (gọi tắt là Công ty Sơn Hải) đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại đại hội. Ảnh: Cẩm Linh

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và sự hướng dẫn của cơ quan chính trị, Công đoàn cơ sở Công ty Sơn Hải đã triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, với nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục, phổ biến pháp luật được tiến hành nền nếp, có chất lượng hơn; nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của người lao động được nâng lên.

Hoạt động phong trào thi đua được triển khai tích cực, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Công đoàn cơ sở đã thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Công ty Sơn Hải xác định tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong mọi hoạt động công đoàn; động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn gương mẫu, xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn; nâng cao đời sống, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở Công ty Sơn Hải, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Cẩm Linh

Công đoàn cơ sở Công ty Sơn Hải nhiệm kỳ mới xác định tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn gắn với phong trào thi quyết thắng của đơn vị, hướng mục tiêu thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị. Công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất và công tác; phong trào “5 nhất, ba không”, “Xanh, sạch, đẹp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” và phong trào "An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn chặt quá trình nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất quốc phòng và kinh tế, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hội thi, đặc biệt hội thi thợ giỏi ngành, nghề... Qua đó, thu hút đông đảo người lao động tham gia và tạo động lực thúc đẩy phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Sơn Hải yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và BĐBP; chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, người lao động phát triển toàn diện; đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Sơn Hải nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: Cẩm Linh

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Sơn Hải nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn BĐBP lần thứ IX gồm 27 đồng chí chính thức và 4 đồng chí dự khuyết.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO