Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 03/03/2021 10:00 GMT+7

Đà Nẵng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

Biên phòng - Sáng 1-9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

1df395sh6n-52712_1631508527674655098_DSC04020
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trúc Hà

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) không ngừng được nâng lên, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, khơi dậy phong trào thi đua, hưởng ứng tích cực rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong chỉ đạo tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện tốt công tác ATTP.

Theo đánh giá của các đại biểu, tình hình ATTP tại Đà Nẵng mặc dù được đa số các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân quan tâm, song vẫn đang có nguy cơ diễn biến phức tạp. Nguyên nhân tập trung chủ yếu: Vẫn còn một số cấp ủy, người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị còn chủ quan, xem nhẹ, chưa nhận thức rõ trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác tuyên truyền, giáo dục về ATTP một số nơi triển khai chưa sâu rộng, thiếu thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xác định nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm và xử lý vi phạm có lúc chưa kịp thời và chưa nghiêm; chưa tập trung xử lý được nguy cơ mất ATTP theo chuỗi cung cấp thực phẩm ở tầm chiến lược dài hạn, chưa có biện pháp hữu hiệu trong đánh giá mức độ an toàn của các loại thực phẩm có sử dụng phục gia ngoài doanh mục cho phép.

Hội nghị cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung trong thời gian tới như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát mạng lưới có liên quan đến công tác ATTP trên địa bàn để tiếp tục bổ sung các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay gắn với xây dựng nhiều cơ chế, chính sách có liên quan đến đảm bảo ATTP trên địa bàn; tiếp tục kiện toàn, bổ sung xây dựng hệ thống bộ máy quản lý và trực tiếp làm công tác ATTP các cấp đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về ATTP; quan tâm làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý các vi phạm.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO