Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 06:30 GMT+7

Đà Nẵng:

Đà Nẵng: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Sáng 24-5, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ khối.

Tại Hội nghị, hơn 400 cán bộ, đảng viên của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Măt trận Tổ quốc đóng tại Đà Nẵng và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung nghiên cứu cứu những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, nghe báo cáo viên hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nghiêm túc học tập, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nắm vững các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện nêu trong các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

Trúc Hà - Đình Tăng

Bình luận

ZALO