Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 06:47 GMT+7

Đã giao hơn 1,7 triệu ha rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số quản lý

Biên phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hết năm 2017, các địa phương trên cả nước đã giao hơn 1,7 triệu ha rừng cho cộng đồng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) quản lý.

mg-7975
Đồng bào dân tộc Dao chuẩn bị cây giống trồng rừng. Ảnh: Mạc Văn Nhân

Trong đó, các địa phương giao cho các cộng đồng DTTS quản lý 805.559 ha rừng (trung bình 66,6ha/cộng đồng), chiếm 71,4% tổng diện tích đất giao cho cộng đồng. Theo báo cáo có 12.095 cộng đồng DTTS được giao rừng, trong đó có 4.739 thôn/buôn; 125 dòng họ; 5.679 nhóm hộ. Diện tích được cấp quyền sử dụng đất là 345.711 ha (trung bình 37,15ha/cộng đồng), chiếm 42,9% tổng diện tích giao cho cộng đồng DTTS.

Ngoài ra, trong năm 2017, các địa phương giao hơn 930.000 ha rừng cho gần 440.000 hộ DTTS (trung bình 2,13ha/hộ). Diện tích rừng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng là 885.452ha, chiếm 94,5% diện tích rừng giao cho các gia đình DTTS.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết quả giao đất lâm nghiệp đã tạo được tiền đề để những chủ rừng đích thực phát triển kinh tế hộ gia đình. Các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án của nhà nước và của hộ gia đình để tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng trên đất lâm nghiệp được giao. Từ đó, có tác động tốt đến phát triển lâm nghiệp, phát triển kinh tế trang trại và sản xuất lâm nghiệp hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn miền núi.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho đồng bào DTTS có tác động giảm bớt khó khăn nhất thời cho các hộ gia đình nghèo vùng DTTS.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO