Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 03:13 GMT+7

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để pháp luật đi vào cuộc sống

Biên phòng -

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” từ năm 2017 đến nay, BĐBP đã sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, giúp thông tin về pháp luật ngấm sâu vào người dân biên giới, hải đảo.

Kết quả của Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đã góp phần quan trọng làm cho tình hình an ninh trật tự ở các xã, phường biên giới hải đảo ngày càng ổn định hơn, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.

Bích Nguyên (Thực hiện)

Bình luận

ZALO