Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 12:16 GMT+7

Cương quyết không xóa nợ thuế cho các đối tượng cố tình vi phạm pháp luật

Biên phòng - Ngày 24-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Chính phủ trình Quốc hội các tờ trình: Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

60y4cakubj-14663_f_jw1sia8v0_a
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Minh Hải

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), ông Nguyễn Đức Hải cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật lần này rà soát, cụ thể hóa tối đa các nội dung; sửa lại phạm vi điều chỉnh theo hướng bao quát tất cả các nguồn thu ngân sách Nhà nước, không tách bạch nguồn thu do cơ quan quản lý thuế thu và nguồn thu không do cơ quan quản lý thuế thu.

Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, dự thảo Luật được bổ sung vào nội dung giải thích từ ngữ về cơ sở dữ liệu thương mại; các bên có quan hệ liên kết, giao dịch độc lập, giao dịch liên kết và công ty mẹ tối cao của tập đoàn; bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

Dự thảo Luật đã rà soát và bổ sung nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương trong việc quản lý thuế của 11 bộ, ngành có liên quan, chủ yếu là các bộ, ngành có liên quan trực tiếp, thường xuyên đến công tác quản lý thuế. Đồng thời, để bảo đảm tính bao quát, dự thảo Luật đã quy định: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác của Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quản lý thuế theo quy định của Chính phủ.

Làm rõ nội dung khoanh nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt, ông Nguyễn Đức Hải nêu rõ, các trường hợp khoanh nợ tại Dự thảo Luật hầu hết là các doanh nghiệp đã đóng cửa, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cá nhân đã chết, mất tích. Dự thảo Luật không quy định khoanh nợ cho người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm pháp luật. Cương quyết không xóa nợ thuế cho các đối tượng cố tình vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan để bảo đảm công bằng với các đối tượng khác, do đó dự án Luật bỏ cụm từ “Chủ doanh nghiệp tư nhân” ra khỏi khoản 2 Điều 85 quy định về các trường hợp được xoá nợ và điểm b, khoản 1, Điều 87 quy định về thẩm quyền xóa nợ.

Theo đó, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự thì được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo quy định chung tại khoản 1, Điều 85 của Luật này. Bỏ quy định xóa nợ đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là đã mất tích.

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định về xóa nợ thuế, theo ông Nguyễn Đức Hải, dự thảo Luật đã quy định, đối với trường hợp người nộp thuế là cá nhân đã chết, doanh nghiệp đã phá sản, hộ gia đình, cá nhân đã bị thu hồi giấy phép và khoản nợ đã quá 10 năm đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế mà vẫn không có khả năng thu hồi thì thẩm quyền xóa nợ là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Đồng thời, mở rộng thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh được xóa nợ thuế đối với khoản nợ dưới 5 tỷ đồng trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan. UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình xóa nợ thuế tại phiên họp đầu năm.

Đối với các khoản nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ thuế đối với các khoản nợ từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng và Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ đối với doanh nghiệp có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 15 tỷ đồng trở lên.

Viết Hà

Bình luận

ZALO