Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 09:21 GMT+7

Củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP

Biên phòng - 5 năm qua, công tác giáo dục chính trị trong BĐBP đã có sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng, hiệu quả. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao cảnh giác cách mạng; góp phần quan trọng củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP.

5bc6a25045571449d30000fc
Một buổi giáo dục chính trị cho chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn. Ảnh: Hiếu Đô

Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị trong đơn vị, 5 năm qua, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” 2014-2018 trong BĐBP, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung, hình thức, biện pháp, nhất là những nội dung trọng tâm, cốt lõi của đề án. Qua đó, cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đã bám sát nội dung của đề án để xác định nội dung chương trình giáo dục chính trị phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cục Chính trị BĐBP đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cấp đổi mới hình thức, phương pháp, chương trình giáo dục chính trị của cấp mình, chú trọng việc biên soạn tài liệu học tập chính trị phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Hằng năm, Cục Chính trị BĐBP đã chủ trì và tổ chức biên soạn 2-3 chuyên đề giáo dục chính trị chuyên ngành cấp cho các đơn vị tổ chức giáo dục theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; khuyến khích, động viên tính tự giác, “tự thân” giáo dục của cán bộ, chiến sĩ.

BĐBP các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức và biên soạn tài liệu sát với nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị và địa bàn. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương biên soạn nội dung giáo dục truyền thống và nhiệm vụ của địa phương theo dạng hỏi đáp để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội... Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ BĐBP có bản lĩnh chính trị vững vàng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sự đột phá trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong BĐBP 5 năm (2014-2018), chính là đã đổi mới hình thức phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị. Vẫn các nội dung học tập quen thuộc như: Học tập chính trị, sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông báo chính trị thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, học tập qua mạng máy tính nội bộ, song công tác giáo dục chính trị trong BĐBP đã có những bước đột phá đầy sáng tạo về hình thức và phương pháp. Thay vì những buổi lên lớp chỉ có sự tương tác một chiều của giảng viên và cán bộ, chiến sĩ thì nay những buổi giảng dạy chính trị đã được “mềm hóa” và rất sinh động với những hình ảnh minh họa đầy sức thuyết phục thông qua hệ thống máy chiếu powerpoint. Hình thức giảng dạy này đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu nội dung học tập khi gắn lý thuyết của bài giảng với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác vận động quần chúng, công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản.

Một số đơn vị còn thông qua các hoạt động như: Tham quan các di tích lịch sử, văn hóa; hành quân về nguồn, giao lưu kết nghĩa, mời nhân chứng lịch sử trên địa bàn đóng quân về nói chuyện để giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Điển hình như BĐBP Cao Bằng đã có sáng kiến thành lập Tổ tư vấn giáo dục chính trị ở hai cấp (cấp tỉnh và cấp đồn, tiểu đoàn) và triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án. Cùng với việc lên lớp giảng dạy, các đơn vị cũng coi trọng việc kết hợp kiểm tra giữa trắc nghiệm và tự luận để đánh giá toàn diện, hệ thống kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của các đối tượng. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì chú trọng đánh giá việc vận dụng lý luận, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị, việc chấp hành kỷ luật... Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thì đánh giá về nhận thức, lập trường tư tưởng, trình độ hiểu biết.

Cùng với đổi mới về hình thức, phương pháp giảng dạy chính trị, sinh hoạt chính trị tư tưởng, nghe thông báo thời sự chính trị tại các đơn vị cũng đã có sự thay đổi theo phương châm: Sâu sát, hướng về cơ sở, gần gũi cấp trên-cấp dưới, giữa cán bộ, đảng viên-quần chúng, tăng cường đối thoại dân chủ. Tại buổi sinh hoạt chính trị, các đơn vị lựa chọn những vấn đề “nóng” liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của lực lượng và đất nước mà dư luận xã hội và cán bộ, chiến sĩ quan tâm.

Đổi mới cách thức tổ chức Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần cũng là một trong những thành công khi thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ. Với nhiều chủ đề sinh hoạt phong phú như: “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP với văn hóa mạng”, “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật”; “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP học tập và làn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”... không chỉ tạo được bầu không khí dân chủ tại các đơn vị, mà còn giúp cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và người chỉ huy kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, vướng mắc của bộ đội, đảm bảo dân chủ, góp phần giữ vững, tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị.

Nói về kết quả trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2014-2018) trong BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định: 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP đã nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, nắm vững mục tiêu, nguyên tắc và các giải pháp của đề án, vận dụng sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để tiến hành công tác giáo dục chính trị. Chính vì vậy, đã bồi dưỡng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ cũng nhận thức rõ được bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP.

Hương Mai

Bình luận

ZALO