Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 10:33 GMT+7

Củng cố nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng

Biên phòng - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền móng vững chắc nâng cao sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán được khẳng định trong văn kiện các kỳ đại hội của Đảng. Thấm nhuần quan điểm, tư tưởng đó, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, những năm qua, nền quốc phòng toàn dân đã được quan tâm củng cố, tăng cường về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP Cà Mau tuần tra khu vực biên giới biển. Ảnh: Bích Nguyên

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân đã được triển khai một cách tích cực, đạt kết quả toàn diện trong thời gian qua. Tiêu biểu, toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; tăng cường được tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của đất nước. Việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được các địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo đề án đã được phê duyệt phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; xây dựng hải đội dân quân thường trực, chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền và nhân lực, tàu thuyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của đất nước cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư kinh phí để xây dựng các khu căn cứ tập trung, hệ thống công trình quốc phòng, tổ chức quy hoạch căn cứ hậu cần-kỹ thuật, bảo đảm cho thế trận phòng thủ trên từng địa bàn dần hình thành trên thực địa. Tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp theo kế hoạch nhằm kiểm nghiệm sự vận hành cơ chế về tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, động viên lực lượng, cơ sở vật chất khi chuyển các địa phương từ thời bình sang thời chiến. Những công trình hoàn chỉnh tạo khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên toàn quốc, tạo cơ sở để chuyển hóa từ thế trận quốc phòng toàn dân sang thế trận chiến tranh nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ) tiếp tục được củng cố, xây dựng về mọi mặt. Những năm gần đây, Quân ủy Trung ương đã ban hành các nghị quyết về sắp xếp bộ máy tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, làm cơ sở để xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó ưu tiên một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Kết quả, lực lượng quân đội đã được tổ chức, sắp xếp lại, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, với đầy đủ các lực lượng, thành phần, cơ cấu hợp lý; được trang bị các phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật tương đối hiện đại, huấn luyện thuần thục, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, khả năng cơ động nhanh, tác chiến hiệu quả cả trên không, trên bộ, trên biển và không gian mạng. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với những nhiệm vụ trên, lực lượng quân đội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, nâng cao khả năng, hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử trí các tình huống về quốc phòng - an ninh.

Lực lượng quân đội còn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo... Kết quả đạt được từ những hoạt động trên đã góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2020 diễn ra đầu tháng 12-2020, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, cần phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang và các lực lượng chức năng để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi cả nước...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh: Kim Nhượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, chuẩn bị tốt mọi mặt, tính toán căn cơ hơn để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội; kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân...

Trong thời gian tới, trước bối cảnh, thách thức mới từ thế giới và khu vực, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân tiếp tục là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo tiền đề căn bản để chúng ta bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thu Minh

Bình luận

ZALO