Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 29/05/2023 03:11 GMT+7

Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Biên phòng - Sáng 4-5, Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (6/5/1946-6/5/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

7c8ut36yij-48048_5841776831846503865_C1
Thượng tướng Lương Cường gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tổ chức. Ảnh: Hồng Pha

Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm TCCT; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng, các học viện, nhà trường trong quân đội và một số địa phương. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ của Cục Tổ chức luôn nắm vững cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, quan điểm, tư tưởng, các nguyên tắc của Đảng; nhiệm vụ của quân đội, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát chiến trường, hoạt động thực tiễn của đơn vị và quân đội, góp phần giúp Quân ủy Trung ương, TCCT trong từng thời kỳ, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác Đảng, công tác chính trị đúng đường lối, quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển của quân đội trong từng giai đoạn cách mạng.

Cùng với các cơ quan chức năng của TCCT, Bộ Quốc phòng đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Cường biểu dương những thành tích, chiến công mà các thệ hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Tổ chức đạt được trong 70 năm qua; Thượng tướng đề nghị: Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, Cục Tổ chức tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho TCCT, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có những chủ trương và giải pháp đúng đắn, kịp thời, nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất với TCCT, Quân ủy Trung ương những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân có đủ phẩm chất và năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO