Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 20/06/2024 09:20 GMT+7

Cục Kỹ thuật BĐBP: Đánh giá toàn diện việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên

Biên phòng - Ngày 4/4, Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 23); 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 847).

Đại tá Vũ Khương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Đại tá Vũ Khương, Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Kỹ thuật, Cục trưởng Cục Kỹ Thuật BĐBP chủ trì hội nghị.

Các báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847 trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật đảm bảo được mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch của Đảng ủy BĐBP đề ra. Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ở mọi lúc, mọi nơi và từng bước đi vào nền nếp, thực chất; có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được lan tỏa rộng khắp, góp phần thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm công tác kỹ thuật cho lực lượng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đảng bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc...

Tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 01, Nghị quyết 847 trong thời gian qua có các đơn vị: Phòng Quản lý phương tiện, Phòng Chính trị, Xưởng sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật…

Vấn đề trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới cũng được Đảng ủy Cục Kỹ thuật triển khai hiệu quả…

Mặt khác, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Việc chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nghiên cứu lý luận chính trị tại đơn vị đã và đang từng bước giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Đội ngũ báo cáo viên ở cơ quan, đơn vị thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng kiến thức; chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động ngày càng hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các chỉ thị, nghị quyết và đề ra phương hướng để thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vũ Khương nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 23, Kết luận 01 và Nghị quyết 847 sẽ góp phần thúc đẩy, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo kỹ thuật cho lực lượng BĐBP. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP yêu cầu các chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục bám sát các phương hướng đã được thống nhất, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết số 847 và Chỉ thị 23; nêu cao vai trò nhận thức của mọi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm để phấn đấu thực hiện hiệu quả cao nhất các nội dung, tiêu chí đề ra; tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các mặt công tác của đơn vị.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO