Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 08:28 GMT+7

Cục Hậu cần BĐBP: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 22/3, Đảng ủy-Chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần BĐBP chủ trì hội nghị.

Đại tá Đỗ Hiệp Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652 ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/TW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1656-NQTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đây là các Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược cơ bản, lâu dài, vừa mang tính cấp thiết, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay; có tính quyết định, chi phối lớn đối với toàn bộ mọi mặt hoạt động, đặt nền móng cho chủ trương, định hướng xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI…; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hiệp Thắng nhấn mạnh, các nghị quyết của Quân ủy Trung ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, bảo đảm cho quân đội nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP yêu cầu, sau hội nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, xây dựng nghị quyết, kế hoạch chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị để đảm bảo góp phần đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO