Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 12:31 GMT+7

Cục Chính trị BĐBP: Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Sĩ quan

Biên phòng - Ngày 24/8, Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Luật Sĩ quan). Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cho thấy, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Sĩ quan, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; thường xuyên nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng, cơ cấu và từng loại cán bộ, sĩ quan; thực hiện đồng bộ việc điều động, bổ nhiệm, bổ sung từ chỗ thừa sang thiếu, từng bước ổn định đội ngũ theo cơ cấu ngành và luân chuyển cán bộ theo các hướng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thẩm quyền; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, nội dung, nguyên tắc, nền nếp theo chế độ quy định, tạo bước chuyển biến tích cực, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ sĩ quan của Cục.

Trong công tác quản lý cán bộ, sĩ quan, các đơn vị đã coi trọng kết hợp đồng bộ giữa công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật với tăng cường công tác kiểm tra đội ngũ sĩ quan, mở rộng dân chủ nên đa số cán bộ chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đã gắn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên với nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ hằng năm theo phân cấp bảo đảm chặt chẽ, thực chất.

Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá hằng năm, cấp ủy các cấp nắm chắc uy tín, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, làm cơ sở bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong công tác chính sách, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp trên đối với cán bộ, nhiều chính sách được thực hiện tốt; tích cực đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đến chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ...

Qua thảo luận phân tích, các đại biểu tham dự hội nghị đã nêu rõ một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan, đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp để thực hiện Luật Sĩ quan trong thời gian tới và các kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan.

Các đại biểu thống nhất cao với nhận thức chung tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Sĩ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục Chính trị và thực tiễn công tác hiện nay; xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cụ thể hóa, chuẩn hóa các nội dung của Luật Sĩ quan, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện tốt Luật Sĩ quan. Xây dựng đội ngũ sĩ quan trong Cục Chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế ghi nhận kết quả thực hiện Luật Sĩ quan của Cục Chính trị BĐBP; đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan và các văn bản có liên quan; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, định hướng cho đội ngũ cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao nhận thức trong thực hiện Luật Sĩ quan và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm tư tưởng công tác, phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO