Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/12/2023 01:57 GMT+7

Cử tri các địa phương tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Biên phòng - Sáng 14-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Lấy ý kiến Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam”. Đồng chí Tô Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum dự và chỉ đạo hội nghị.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri lấy ý kiến dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Ảnh: Thái Kim Nga

Qua 5 lần lấy ý kiến và chỉnh sửa, Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 33 điều. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung của Dự thảo Luật Biên phòng như: Luật cần mở rộng thẩm quyền điều tra của BĐBP; Luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng BĐBP. Góp ý đối với khoản 3 Điều 9 về kiểm tra thông tin, trao đổi thông tin; tại khoản 4, Điều 4 về kiểm soát xuất nhập cảnh và Điều 30 về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ…

Những ý kiến góp ý này sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp thu, tổng hợp và tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sắp diễn ra.

Trước đó, vào ngày 12 và 13-5, tại các tỉnh Phú Yên, Nghệ An và Cà Mau cũng đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề nhằm lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Phú Yên. Ảnh: Thu Hiền

Tại hội nghị ở tỉnh Phú Yên, các đại biểu đại diện cử tri các huyện, thị, thành phố ven biển của tỉnh đều thống nhất việc cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và mong muốn Luật Biên phòng Việt Nam sớm ban hành. Đồng thời tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho nội dung Dự thảo Luật như: Tên gọi và phạm vi điều chỉnh; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; nhiệm vụ biên phòng; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khẳng định: Việc xây dựng dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia và khu vực biên giới trong tình hình mới. Thể chế hóa được đầy đủ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc, thể hiện toàn diện đầy đủ nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng, chính sách Nhà nước và nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập sau khi tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Tại hội nghị ở Nghệ An, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết và tầm quan trọng của dự thảo Luật đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Thảo luận về dự án luật, các đại biểu cho rằng: Luật cần mở rộng thẩm quyền điều tra của BĐBP, điều chỉnh thời gian thực hiện nghĩa vụ đối với biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng. Việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng BĐBP. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sẽ tiếp thu có chọn lọc và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Tại hội nghị ở Cà Mau, các cử tri và đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý nhằm chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật cần đề cập rõ hơn đối với các tỉnh có vùng biển rộng, đường bờ biển dài và có nhiều đảo tiếp giáp với các nước trong khu vực. Các ý kiến đều đồng thuận nhất trí cao với dự thảo luật và mong muốn sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cử tri và đại biểu nhằm sớm hoàn thiện dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; đồng thời, khẳng định vai trò, sự cần thiết và tầm quan trọng của dự án Luật Biên phòng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ Biên phòng. Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia, hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, an ninh và đối ngoại Biên phòng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Quốc Hận yêu cầu Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến của cử tri và đại biểu để gửi tới Ban soạn thảo nhằm chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Thái Kim Nga - CTV

Bình luận

ZALO