Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 21/01/2022 12:47 GMT+7

Công ty 75 (Binh đoàn 15): Phấn đấu doanh thu đạt gần 700 tỷ đồng

Công ty 75 (Binh đoàn 15): Phấn đấu doanh thu đạt gần 700 tỷ đồng

Biên phòng - Công ty 75- Binh đoàn 15 vừa tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2012. Năm 2011, thực hiện chủ trương của Tổng Công ty về sắp xếp và đổi mới bộ máy quản lý doanh nghiệp, Công ty 75 đã tiến hành kiện toàn bộ máy quản lý từ cấp tổ, đội sản xuất đến cơ quan.

Trên cơ sở bố trí đúng người đúng việc, phát huy tính năng động sáng tạo đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu đạt 728,437 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 290 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,231 triệu đồng/người/tháng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, Công ty 75 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Đại hội đại biểu công nhân viên chức Công ty 75 năm 2012 đã nhất trí đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu cơ bản như: Giá trị sản xuất đạt trên 807,5 tỷ đồng, doanh thu gần 700 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 214,5 tỷ đồng, diện tích vườn cây 6.457,61ha (trong đó trồng mới 1.743,49 ha, gồm: trong nước 800 ha, nước ngoài 700 ha, tái canh 243,49 ha), sản lượng mủ cao su quy khô đạt trên 9.537 tấn.

Riêng công tác trồng mới cao su, đây là năm công ty tổ chức ra quân trồng mới diện tích lớn nhất từ trước đến nay. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, cán bộ chiến sỹ, công nhân viên người lao động Công ty 75 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ KT-XH, QPAN năm 2012. Tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý, đội ngũ nhân viên chuyên môn có trình độ, năng lực thực tiễn phù hợp với vị trí phân công, làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý quy trình kỹ thuật trong nhiệm vụ trồng mới, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su; quản lý tốt chất lượng sản phẩm ngan từ vườn cây đến nhà máy, phấn đấu 100% sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn TCVN-3769; chấp hành nghiêm chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; từng bước quy hoạch và định hình các khu dân cư, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, tạo điều kiện giải quyết cấp đất xây dựng nhà ở cho người lao động, nhất là các đơn vị mới thành lập; chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động đảm bảo quân số khỏe từ 98% trở lên…

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO