Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 11:34 GMT+7

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sát thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ

Biên phòng - Thời gian qua, các đơn vị BĐBP luôn chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên.

Phòng Chính trị, BĐBP Nghệ An tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thi bổ trợ kiến thức pháp luật. Ảnh: Hải Thượng

Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quyết định của cấp trên về công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của trên, xây dựng kế hoạch và triển khai nghiêm túc sát với thực tiễn.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiến hành theo đúng kế hoạch; đưa vào nội dung nghị quyết lãnh đạo hằng năm, tháng, quý của cấp ủy Đảng và người chỉ huy. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương, từ đó, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới.

Đối với cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị BĐBP đã tổ chức sinh hoạt, triển khai hiệu quả “Ngày Pháp luật”. Đây được xác định là một trong những kênh quan trọng để giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Hằng tháng, các đơn vị đã duy trì thực hiện nền nếp, nghiêm túc “Ngày Pháp luật”. “Ngày Pháp luật” được chuẩn bị kỹ về nội dung, triển khai linh hoạt các hình thức. Nhiều đơn vị chú trọng đổi mới hình thức tổ chức để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đồng thời, các đơn vị kết hợp thông báo tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong toàn quân và của đơn vị, biểu dương gương người tốt, việc tốt. Cùng với đó, chấn chỉnh, phê bình những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các quy định; từ đó thảo luận, trao đổi về các biện pháp tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chủ động bố trí, sắp xếp lịch công tác, quỹ thời gian giờ nghỉ, ngày nghỉ để bộ đội đến nghiên cứu, học tập, đọc sách pháp luật. Việc duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật, thường xuyên bổ sung với nhiều tài liệu và sách pháp luật, phù hợp với từng đối tượng. Vì thế, lượng thông tin pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần quan trọng nâng cao trình độ, kiến thức, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa bàn, cán bộ, chiến sĩ có ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; nắm vững nội dung cơ bản các bộ luật có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, từ đó, vận dụng vào thực tế công tác đạt kết quả tốt, xử lý, giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, thẩm quyền của BĐBP.

Các đơn vị cũng duy trì nền nếp các mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Mỗi tuần một kiến thức pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý”, “Tổ tư vấn pháp luật”… Các hình thức tuyên truyền pháp luật truyền thống cũng được áp dụng như: tuyên truyền trên bảng tin, hệ thống pa nô, bảng ảnh, truyền thanh nội bộ…

Cán bộ BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân. Ảnh: Quang Anh

Đặc biệt, xác định rõ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới, các đơn vị đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ này ở các cấp, bảo đảm số lượng và chất lượng. Phối hợp với các ngành, sở, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, kĩ năng tuyên truyền, PBGDPL; cơ quan chính trị các cấp làm tốt công tác hướng dẫn về chuyên môn, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận.

Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL tích cực nghiên cứu thu thập tài liệu, biên soạn các bài giảng pháp luật, đề cương tuyên truyền, chú trọng lựa chọn nội dung có liên quan đến tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh khu vực biên giới. Đồng thời, các đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên BĐBP là người dân tộc thiểu số, biết tiếng dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, PBGDPL ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, BĐBP các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với địa phương triển khai thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Biên phòng Việt Nam, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, vận động ngư dân chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Năm 2022, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền hơn 33 nghìn buổi, thu hút hơn 1 triệu lượt người nghe; phát hàng nghìn tin, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đội Tuyên truyền Văn hóa các đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức biểu diễn văn nghệ, lồng ghép tuyên truyền, cấp tờ rơi pháp luật tại các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo.

Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần quan trọng làm ổn định tình hình an ninh trật tự tại các xã, phường biên giới, hải đảo, nhân dân có ý thức chấp hành nghiêm các quy chế, quy định ở khu vực biên giới; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO