Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/04/2024 04:15 GMT+7

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội ngày càng thực chất, hiệu quả

Biên phòng - Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Qua 10 năm triển khai thực hiện, công tác PBGDPL trong Quân đội đã được quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ ở các cấp, nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của các cơ quan, đơn vị; hình thức đa dạng, phong phú, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, BĐBP Quảng Trị phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Cường

Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo báo cáo của Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng, trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã chú trọng thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình đơn vị, đặc điểm tâm lý cán bộ, chiến sĩ. Nội dung PBGDPL được lựa chọn phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, địa bàn, tình hình, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Toàn quân hiện có 4.951 tủ sách pháp luật đang hoạt động.

Bên cạnh đó, mô hình “Câu lạc bộ pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”… được triển khai ở nhiều đơn vị, đạt kết quả tốt. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, phong trào “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” được tiến hành thường xuyên, phát huy tác dụng ở nhiều cơ quan, đơn vị.

Việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù đã được Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung, hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục phù hợp với từng đối tượng góp phần giảm thiểu các vi phạm pháp luật, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nơi đóng quân. Trong đó, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” trong 2 giai đoạn 2013-2016 và 2017-2021, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn vùng biên giới, hải đảo. Việc tổ chức PBGDPL cho ngư dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thông qua hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của BĐBP, Hải quân, Cảnh sát Biển đã góp phần giúp ngư dân nâng cao nhận thức, chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi đánh bắt trên biển và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong 10 năm qua, BĐBP đã phối hợp với các địa phương vùng biên giới, hải đảo duy trì trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; hơn 1.000 trung tâm tư vấn pháp luật; trên 1.000 tổ tuyên truyền pháp luật; gần 10.000 tổ hòa giải. Các đơn vị BĐBP cũng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, PBGDPL mỗi tuần từ 1-2 buổi (vào ngày chợ phiên, tại các bãi ngang, các cảng cá...); tổ chức hàng nghìn đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở; gần 145.000 buổi tuyên truyền, PBGDPL thu hút trên 6,8 triệu lượt người nghe...

Từ năm 2013 đến nay, đã có 13 đề án về PBGDPL được triển khai thực hiện trong Quân đội đạt hiệu quả, nhiều đề án đạt hiệu quả cao như: Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đã biên soạn 86 loại tờ rơi, tờ gấp pháp luật, mua 65 đầu sách pháp luật, biên tập 60 tiểu phẩm, phát hành 20 chuyên đề PBGDPL; xây dựng 1.420 ngăn sách, tủ sách pháp luật; in 6 loại tài liệu với 100.000 cuốn bằng các thứ tiếng dân tộc thiểu số. 100% các xã, phường biên giới đã thành lập câu lạc bộ tư vấn pháp luật; thành lập trên 1.560 tổ tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

Ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao

Theo đánh giá của Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng, qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ổn định, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội không ngừng được nâng cao. Số vụ việc, số người vi phạm năm sau giảm hơn năm trước, góp phần từng bước nâng cao sức mạnh của Quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá: “Có thể khẳng định, công tác PBGDPL trong Quân đội 10 năm qua đã được thực hiện bài bản, quy mô và nghiêm túc, chú trọng đổi mới cách thức tổ chức, vừa đảm bảo triển khai trên diện rộng, vừa tổ chức theo chiều sâu gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Quân đội. Nhiều hình thức, mô hình, cách làm hay đã được áp dụng hiệu quả có giá trị nhân rộng không chỉ trong toàn quân mà cả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước”.

Để công tác PBGDPL tiếp tục phát huy hiệu quả, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân đội tiếp tục quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Đồng thời, xác định các nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán của từng địa phương, đơn vị; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; gắn công tác PBGDPL với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận, phong trào thi đua, các đề án, cuộc vận động ở địa phương và các đơn vị Quân đội...

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO