Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/07/2024 03:25 GMT+7

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn ở BĐBP Tây Ninh

Biên phòng - Ngày 28-9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị năm 2021. Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP dự hội nghị. Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hải Bằng

Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị; duy trì và thực hiện tốt các quy chế dân chủ, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ, xác định đây là yếu tố then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Triển khai nghiêm túc các kế hoạch huấn luyện chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý đơn vị, quản lý bộ đội, duy trì nghiêm cấp hành các quy định về cấm uống rượu, bia; khi quân nhân điều tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm luật giao thông; thường xuyên huấn luyện, giáo dục cho quân nhân về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, chế độ, nề nếp của quân đội và pháp luật của Nhà nước….

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, tập trung khắc phục có hiệu quả những khâu yếu, mặt yếu, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm và xử lý liên đới với người đứng đầu đơn vị.

Bên cạnh những mặt đạt được, đơn vị còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Một số đơn vị triển khai các chủ trương, biện pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý bộ đội còn chậm, thiếu cụ thể, đồng bộ, chất lượng chưa cao; chưa sâu sát trong việc nắm, phân tích, dự báo, xử lý tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, dẫn đến còn trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông phải xử lý kỷ luật.

Tại hội nghị, chỉ huy các đơn vị cũng đã phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm từ các vụ việc quân nhân vi phạm kỷ luật và đề ra những phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Hữu biểu dương, ghi nhận những kết quả mà BĐBP tỉnh Tây Ninh đạt được trong năm qua. Để kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế mà hội nghị đã nêu ra, đồng chí Phó Tham mưu trưởng BĐBP yêu cầu BĐBP tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị; tiến hành đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp ở các khâu từ công tác giáo dục, quản lý đến xử lý kỷ luật; quyết tâm không để xảy ra vị phạm nghiêm trọng, kéo giảm vi phạm thông thường tiến tới không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn về mọi mặt trong đơn vị.

Hải Bằng

Bình luận

ZALO