Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 11:54 GMT+7

Công tác đảng, công tác chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19

Biên phòng - Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán. Trong nước, tình hình chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, tiềm lực, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là dịp tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP huấn thị, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid-19 số 1 thuộc Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu. Ảnh: Bình Minh

Trên biên giới, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo ở một số địa bàn có những diễn biến phức tạp. Đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan tại nhiều địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ công tác biên phòng. Từ tình hình trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Quán triệt tinh thần “Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị”. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTW, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và tình hình thực tiễn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp, tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, phát huy sức mạnh tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch Covid-19 và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt tình hình nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong việc tham gia phòng chống dịch, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” tất cả vì sức khỏe, tính mạng và hạnh phúc của Nhân dân; phát động toàn lực lượng phong trào “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ xây dựng ý chí, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trên gần 2.000 tổ, chốt luôn kiên định vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, vất vả, bám trụ nơi biên giới, với quyết tâm quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lan truyền qua biên giới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Chủ động nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, chú trọng các địa bàn, đơn vị trọng điểm, nhất là các đơn vị có biểu hiện mất dân chủ, nội bộ mất đoàn kết, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm; triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng gian, giữ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị, các hoạt động của BĐBP và hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và chính sách hậu phương quân đội, đã hỗ trợ 340.000.000 đồng cho gia đình quân nhân hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ; quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, 635 gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của tình hình xuất, nhập cảnh trái phép và những ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với 44 tỉnh, thành ủy chỉ đạo phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, phong trào được tổ chức một cách sâu rộng ở tất cả các xã, phường, thị trấn biên giới, đã có 938.914 hộ gia đình, 5.416 tàu thuyền, 7.858 thôn, bản thuộc 1.033 xã/44 tỉnh, thành ký cam kết thực hiện, tạo thành phòng tuyến nhân dân phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và Covid-19. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản biên giới và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu và tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đặc biệt, đã phối hợp với các tỉnh, thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 5-2-2020 của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, hải đảo; năm 2021 đã chỉ định 166 đồng chí là Đồn trưởng, Chính trị viên các đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thị ủy biên giới. Triển khai nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo với nhiều phong trào, mô hình hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, phát huy hiệu quả phong trào “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, kết hợp chặt chẽ công tác ngoại giao nhân dân với hoạt động đối ngoại quốc phòng, biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ngày càng quyết liệt, công khai, trực diện hơn, nhất là về tư tưởng, chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại dịch Covid-19 chưa được khống chế, tình hình đó, các đơn vị BĐBP phải thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả để vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với BĐBP, xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, quán triệt tình hình, nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đảm bảo nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phù hợp với thực tế tình hình của từng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, cần có nhiều chủ trương, giải pháp để nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng; xây dựng ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; Luật Biên phòng Việt Nam… Làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức đúng đắn tình hình, nhiệm vụ, nhận rõ “đối tượng”, “đối tác”, không mơ hồ, mất cảnh giác, không bị động, bất ngờ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao.

Hai là, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Theo đó, cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, QUTW về công tác xây dựng Đảng; bám sát đặc điểm và thực tiễn hoạt động của lực lượng, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản, khâu then chốt, giải quyết những vấn đề cấp thiết đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng ở các đồn, đại đội, hải đội, đoàn, đội đặc nhiệm Biên phòng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh ủy, thành ủy giai đoạn 2021-2026; Kết luận số 68-KL/TW ngày 5-2-2020 của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo.

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề cán bộ, coi đây là “gốc” của công việc, là vấn đề then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng. Người khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời dạy của Người, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP cần quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 109 ngày 11-2-2019 của QUTW về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong BĐBP đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, nhất là cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, kẻ địch cài cắm, móc nối vào nội bộ. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đúng pháp luật, kỷ luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với quân nhân vi phạm; đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị và hoạt động của BĐBP. Thực hiện tốt chế độ chính sách Quân đội, chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện nhiệm vụ ở các tổ, chốt, nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tham mưu, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Phát huy vai trò, hiệu quả đội ngũ cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, cán bộ tăng cường xã; đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới; bám sát thực tiễn tình hình, chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình tiêu biểu, như: “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”… góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Sáu là, thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng trong toàn lực lượng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục quán triệt sâu sắc vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng đối với nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng được những mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị, qua đó, bồi dưỡng, xây dựng phẩm chất trung thành, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, ý chí vươn lên, tinh thần tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Bình luận

ZALO