Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 09:16 GMT+7

Công tác dân vận góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

Biên phòng - Ngày 27-5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

img-1408
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác dân vận, như: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quyết định số 290-QĐ/TW và các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế dân vận trong hệ thống chính trị, quy chế giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị....

img-1387
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Trong năm 2015, cùng với việc lãnh đạo Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và ban hành Kết luận 120-KL/TW ngày 7-1-2016; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW và ban hành Kết luận 03-KL/TW ngày 13-5-2016; thực hiện đề án “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và ban hành Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20-10-2015. Đặc biệt, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra mục tiêu: tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, cùng với 5 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về công tác dân vận.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận và các chỉ thị, kết luận trên. Đồng thời, đánh giá, sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

img-1395
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại, cải thiện đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố và xây dựng tổ chức đảng thật trong sạch, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân”.  

Để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan chính quyền cần có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có ý thức và thái độ đúng đắn với nhân dân, yêu thương, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe nhân dân; có chương trình, kế hoạch tiếp dân, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu tố, các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của dân; trừng trị nghiêm minh, thích đáng những hiện tượng trù dập, ức hiếp quần chúng.

Sau khi nghe quán triệt các văn bản và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các đại biểu tập trung nghiên cứu và thảo luận để quán triệt sâu sắc những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động cũng như các văn bản quan trọng của Đảng về công tác dân vận nhằm triển khai kịp thời, sâu rộng, hiệu quả tới địa phương, đơn vị, tới cơ sở và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Hà Phương

Bình luận

ZALO