Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 26/07/2024 01:59 GMT+7

Công tác dân vận góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Biên phòng - Sáng 11-10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận, tuyên tương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc và trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự chương trình.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Trung ương các thời kỳ, cán bộ làm công tác dân vận trong cả nước; 203 điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Phát huy truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển tiếp tục khẳng định quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc luôn chú trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, đặc biệt, Nghị quyết 25-NQ/TW (2013) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đất nước phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, năm 2020, nước ta kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận được nâng cao gắn với chăm lo cuộc sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân. Công tác dân vận đã gắn liền với trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh gương mẫu trước nhân dân mà quan trọng hơn đó là sự thực tâm, thực lòng chăm lo cuộc sống nhân dân, trên cơ sở đó tạo đồng thuận trong nhân dân.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của công tác dân vận, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Lao động hạng Nhất, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, tác động đến quá trình phát triển đất nước và cuộc sống của nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trước yêu cầu của tình hình mới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng cho những mục tiêu chung của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo, đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, quan tâm các đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2030); trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước (2045).

Phát huy sức sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, những thành tựu của Đảng ta 90 năm qua, có sự đóng góp to lớn, quan trọng của công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, vận động, tập hợp, tổ chức và hướng dẫn quần chúng nhân dân theo lời Bác dạy: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Trân trọng ghi nhận thành tích xuất sắc của hơn 900.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong suốt 10 năm qua, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, đây là những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… ở các địa phương, đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được, phong trào “Dân vận khéo” đã trở thành hoạt động thường xuyên của hệ thống chính trị; một phong trào vì nhân dân, hướng tới nhân dân, góp phần tham gia giải quyết vấn đề cấp thiết của cuộc sống; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, với tinh thần phải “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”. Không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời động viên, tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách hiệu quả; tuân thủ cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có thêm nhiều cán bộ, đảng viên, tấm gương được quần chúng tin yêu; qua đó phát huy sức mạnh, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn vận động được nhân dân, được dân tin yêu, trước hết, phải bằng mọi cách tuyên tuyền, giải thích, thuyết phục để nhân dân hiểu và tin tưởng, tự giác thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để các thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng nhân dân, chống phá, tạo bất ổn xã hội. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân noi theo. Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận. Dân vận là công việc gian nan, hiệu quả khó định lượng; liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong bối cảnh dân trí ngày một cao hơn. Vì thế, mỗi cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan, phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê với công việc. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; chú trọng, kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở.

Với truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục phấn đấu, giành được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương trao 1 giải A; 5 giải B; 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Trước đó, sáng 11/10, Đoàn đại biểu dự kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận, tuyên tương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc và trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Diệp Trương/Báo Tin tức

Bình luận

ZALO