Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 06:56 GMT+7

Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự luật định

Biên phòng - Bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, đánh giá phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu đang hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử, đi ngược lại với mong muốn và lợi ích của nhân dân.

Tham gia bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Ảnh: Tuyengiao.vn

Ngày 23-5-2021, toàn dân ta sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, được Hội đồng Bầu cử quốc gia, MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, đúng luật định. Đến nay, danh sách chính thức những người ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước và những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương đã được niêm yết trước toàn dân.

Với một quy trình 5 bước, 3 vòng hiệp thương, công tác chuẩn bị bầu cử được tiến hành cẩn trọng, kỹ lưỡng, công khai, dân chủ, đúng trình tự luật định, nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên ưu tú, xứng đáng nhất cho toàn dân bầu chọn. Trong đó, việc lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử chính là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến toàn diện, bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử. Người ứng cử sẽ không thể trở thành người đại biểu của nhân dân một khi chưa được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú.

Điều 22 về Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội tại Luật Tổ chức Quốc hội quy định rõ: “Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”.

Luật Tổ chức HĐND và UBND cũng quy định rõ: “Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật, chính sách và tham gia vào việc quản lý Nhà nước”.

Tại khoản 3, Điều 45, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ghi rõ: “Tại hội nghị cử tri, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị”. Thế nên, với mỗi công dân, việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử, được lựa chọn, trở thành một đại biểu dân cử ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương cũng như cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương là một vinh dự to lớn!

Trong lúc các cơ quan chức năng dốc sức chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, thì các thế lực thù địch lại bằng mọi chiêu bài, thủ đoạn nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Chúng tìm mọi cách phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta; xuyên tạc công tác nhân sự, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta. Lợi dụng sự đảm bảo dân chủ trong hoạt động bầu cử, các quyền hiến định được thực thi trên thực tế ở Việt Nam, chúng giở chiêu trò xuyên tạc cho rằng "Đảng lãnh đạo Quốc hội là không hợp pháp, không dân chủ"; "Quốc hội không có thực quyền" hay "cuộc bầu cử chỉ là hình thức, người dân không có vai trò gì". Thậm chí, một số kẻ còn lớn tiếng kêu gọi, kích động người dân "không đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử"... Bên cạnh đó, chúng lợi dụng mạng internet rêu rao: “Hội nghị cử tri nơi cư trú là nơi để đấu tố, lên án, loại bỏ người tự ứng cử; không có cửa cho các ứng cử viên tự do”, “tiếp xúc cử tri chỉ là sự sắp đặt”...

Mọi hành vi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Ấy vậy mà các phần tử chống đối lại trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo bản chất vụ việc, vu khống rằng, việc khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên nhằm ngăn chặn việc tự ứng cử... Những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt đó chỉ là sự vô cảm trước một sự thật đang hiển hiện từng ngày, từng giờ trên khắp đất nước Việt Nam, đó là cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tích cực, phấn khởi hướng về ngày hội non sông - ngày toàn dân đi bầu cử (23-5-2021).

Tham gia bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân theo luật định. Đó là cách thức người dân thực hiện quyền của mình, chọn ra những đại biểu mà mình tín nhiệm để tham gia vào các cơ quan dân cử, trong đó cao nhất là Quốc hội. Ngay từ những ngày đầu lập nước, khi nói về bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử. Không phân chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam đều có hai quyền đó”.

Điều mà ai cũng nhận thấy là Quốc hội đang hoạt động ngày càng có hiệu quả cao hơn. Các quyết sách phát triển đất nước ngày càng được bàn thảo, cân nhắc kỹ càng, khách quan, khoa học và trách nhiệm được xác lập rõ ràng hơn. Đây là sự phản ánh chân thực và khách quan về chất lượng hoạt động của những người đại biểu do dân bầu chọn. Một Quốc hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như vậy, với bề dày truyền thống hơn 75 năm lịch sử, chắc chắn phải được xây dựng, trưởng thành trên một cơ chế bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch!

Đặng Công Thành

Bình luận

ZALO