Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 25/02/2021 02:51 GMT+7

Công nhận Xã và Vùng An toàn khu tỉnh Lạng Sơn

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận các Xã an toàn khu và Vùng an toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 xã, thị trấn của huyện Bắc Sơn là các Xã An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Lạng Sơn trong kháng chiến chống Pháp, bao gồm: Xã Chiến Thắng, xã Chiêu Vũ, xã Long Đống và thị trấn Bắc Sơn.

Thủ tướng Chính phủ cũng công nhận huyện Bắc Sơn thuộc Vùng An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Lạng Sơn trong kháng chiến chống Pháp, bao gồm địa bàn của 20 xã, thị trấn: Hữu Vĩnh, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Tân Lập, Tân Hương, Nhất Tiến, thị trấn Bắc Sơn, Long Đống, Trấn Yên, Tân Thành, Chiến Thắng, Vũ Sơn, Tân Tri, Đồng Ý, Vạn Thủy, Chiêu Vũ, Nhất Hòa.

Các Xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

B.P

Bình luận

ZALO