Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 03:34 GMT+7

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc ban hành 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Biên phòng - Ngày 28-6, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thế dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đổ; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

mbu97684te-1156_f_jiy7ksqg0_a
 Thượng tượng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu một số điểm quan trọng của Luật Quốc phòng năm 2018. Ảnh: Quốc hội

Trong 7 luật trên, 2 Luật được dư luận xã hội quan tâm, chú ý nhất là Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng năm 2018.

Đối với Luật An ninh mạng quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nhằm bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Chương III, Luật An ninh mạng quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, phòng chống tấn công mạng; phòng chống khủng bố mạng, chiến tranh mạng… Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên không gian mạng và quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.

Về Luật Quốc phòng năm 2018, quy định đầy đủ, toàn diện chính sách Nhà nước về quốc phòng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch về tính chất, mục đích quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Luật đã quy định công nghiệp quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong một chỉnh thể thống nhất, không tách rời nhau, do Nhà nước quản lý, điều hành. Luật quy định cụ thể 11 nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đây là nội dung cơ bản có tính xuyên suốt của hoạt động quốc phòng. Luật cũng bổ sung quy định về phòng thủ quân khu để phù hợp với Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Danh Anh

Bình luận

ZALO