Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 17/05/2021 11:50 GMT+7

Công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự và về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia

Biên phòng - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 8 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về nhân sự; về quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; về ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

Cụ thể, tại Nghị quyết số 997/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, kể từ ngày 26-8-2020.

Tại Nghị quyết số 1001/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Hồng Thắm, kể từ ngày 4-9-2020.

Một phiên họp của UBTVQH. Ảnh: Quốc hội

Tại Nghị quyết số 1005/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, kể từ ngày 10-9-2020.

Tại Nghị quyết số 1006/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đăng Quang, kể từ ngày 10-9-2020.

Tại Nghị quyết số 1007/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV đối với bà Ngô Thị Minh để thực hiện nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bà Ngô Thị Minh thôi làm thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Tại Nghị quyết số 1008/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 21-9-2020.

Ngoài ra, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH14, quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nghị quyết nêu rõ: Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia là bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định thành lập, có chức năng giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn: Phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công; tổ chức phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia; giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bầu cử; giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia; thực hiện công tác hành chính, văn thư liên quan đến hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia giao.

UBTVQH cũng ban hành Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH14, ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030), nhằm phát triển Kiểm toán nhà nước là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo tính công khai, minh bạch của các cơ quan sử dụng NSNN, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính, tài sản công của Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO