Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 19/09/2020 09:09 GMT+7

Còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định nghiên cứu chế tạo, sản xuất vũ khí

Biên phòng - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XIV, ngày 7-11, các đại biểu thảo luận về dự án Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua thảo luận, các đại biểu đồng tình cao với dự thảo Luật, cho rằng Luật được chuẩn bị công phu về bố cục, nội dung sát với tình hình thực tiễn và kế thừa những ưu điểm, khắc phục những hạn chế mà Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thực hiện hơn 4 năm qua.

mdr2_a1
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh. Ảnh: V.H

Về tổng thể của dự án Luật được đa số đại biểu đồng tình, nhưng tại Điều 15 quy định việc nghiên cứu chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất nhập khẩu vũ khí còn có nhiều ý kiến khác nhau về 2 phương án. Phương án 1 quy định "tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí". Phương án 2 "tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh sửa chữa vũ khí".

Đại biểu Nguyễn Văn Man (Quảng Bình) cho rằng, không cần thiết phải giao việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí cho các tổ chức, doanh nghiệp Bộ Công an bởi vì hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nếu giao cho Bộ Công an, sẽ phình thêm biên chế. “Để nghiên cứu, sản xuất và đồng thời phải bảo đảm nhà xưởng, tiền của, vật chất, lực lượng và nhiều thành phần khác, các tổ chức doanh nghiệp Bộ Công an chỉ sửa chữa một số loại vũ khí phù hợp với tính chất hoạt động của các lực lượng Bộ Công an. Nên dồn nguồn lực cho Bộ Quốc phòng để tránh tình trạng đầu tư dàn trải” – đại biểu Nguyễn Văn Man nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng đồng tình với ý kiến này: “Tại Nghị quyết 05-NQ/TW về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và Nghị quyết 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hội nhập quốc tế quy định xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Công nghiệp Quốc phòng - An ninh tiên tiến hiện đại và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cơ cấu sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang. Vì vậy, đề nghị QH, Chính phủ quy định tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí. Trong điều kiện ngân sách eo hẹp, chúng ta phải thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật”.

Đồng tình với quan điểm của đại biểu Nguyễn Văn Man, Trần Thị Quốc Khánh, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) đề nghị: “Để tập trung nguồn lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí và phù hợp với điều kiện thực tế về kinh tế và điều kiện khác của nước ta hiện nay, đề nghị QH, Chính phủ cân nhắc nên định hình thành lập một số tập đoàn mạnh của Quân đội nghiên cứu, sản xuất vũ khí và các tổ chức Nhà nước có nhu cầu cần đặt hàng, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn”.

Nhiều đại biểu nêu ý kiến, quy định như phương án 1 chưa phù hợp với Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Công an nhân dân năm 2014, vì Điều 20 của Luật tổ chức Chính phủ chỉ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Còn Điều 15 của Luật Công an nhân dân chỉ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân, không có điều khoản nào quy định trách nhiệm của Bộ Công an trong việc nghiên cứu, sản xuất vũ khí.

3zwu_a2
Đại biểu Bùi Văn Xuyền. Ảnh: Viết Hà

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, quy định như phương án 1 phù hợp với Điều 68 Hiến pháp năm 2013 về xây dựng Công nghiệp quốc phòng - an ninh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng - an ninh theo hướng ứng dụng, tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để hiện đại hóa lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới.

Đại biểu Hứa Văn Nghĩa (Trà Vinh) khẳng định: “Việc giao cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí là phù hợp với chủ trương của Đảng ta về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng - an ninh. Trên thực tế hiện nay, việc sản xuất, kinh doanh vũ khí do các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện đã bảo đảm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này và được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả”.

Trước những ý kiến, quan điểm khác nhau của các đại biểu, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có giải trình: “Quy định đối với các tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, chế tạo sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí là vấn đề lớn. Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban thường vụ QH và phiên họp thẩm tra chính thức dự án Luật của Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH, đa số ý kiến lựa chọn phương án 1 để phù hợp với quy định tại Điều 68 của Hiến pháp năm 2013, về xây dựng công nghiệp quốc phòng - an ninh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng - an ninh theo hướng lưỡng dụng. Tăng cường nguồn lực, đặt cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại cho lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Vì vậy, Ban soạn thảo đề nghị lựa chọn phương án 1 là phù hợp”.

Viết Hà

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO