Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 11/05/2021 01:23 GMT+7

Coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Biên phòng - Một trong những hoạt động nhằm đẩy lùi và làm thất bại “diễn biến hòa bình” là phải coi trọng và xây dựng các tổ chức trong sạch. Bởi, bất cứ một cá nhân nào cũng đều phải tham gia và chịu sự quản lý của một tổ chức nhất định. Đối với đảng viên, dù người đó là ai và giữ vị trí như thế nào cũng đều phải tham gia sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Đảng. Và cấp quản lý đầu tiên chính là các tổ chức cơ sở đó.

Quân y BĐBP Lai Châu khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: Trịnh Bảo

Trong hệ thống tổ chức Đảng, chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Nói thế để thấy, bất cứ tổ chức cơ sở nào, kể cả là các tổ chức xã hội cũng giữ một vị trí quan trọng trong quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong tổ chức đó.

Trước hết là công tác quản lý. Đã là tổ chức cơ sở, việc quản lý thành viên của tổ chức luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Việc quản lý này không chỉ đơn thuần là con người mà là chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống kể cả trong quá khứ và hiện tại. Việc đề nghị kết nạp cá nhân vào tổ chức cũng phải bắt đầu từ tổ chức cơ sở. Và từ đề nghị xem xét của tổ chức cơ sở, tổ chức cấp trên mới ra quyết định có hay không cá nhân đó đứng trong hàng ngũ của tổ chức mình. Như vậy, việc quản lý cá nhân thành viên của tổ chức chặt chẽ hay không đều bắt nguồn từ chính tổ chức cơ sở.

Trên cơ sở quản lý về con người, tổ chức cơ sở cũng chính là nơi đầu tiên thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động của cá nhân. Mọi hoạt động cho đến nhận thức của cá nhân đều chịu sự giám sát của tổ chức. Khi cá nhân có những thay đổi dù sớm hay muộn, sự bộc lộ cũng được tổ chức cơ sở nắm bắt và nhận biết. Từ quản lý, giám sát các hoạt động của cá nhân, tổ chức cơ sở cũng là nơi đầu tiên đánh giá, nhận xét về năng lực, bản lĩnh, ý thức, kỷ luật, phẩm chất, đạo đức, lối sống của thành viên để xem xét đề bạt, bổ nhiệm. Nói như thế để thấy, tổ chức cơ sở giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng sự phát triển của tổ chức và mỗi cá nhân.

Nói đi cũng phải nói lại. Công tác quản lý, giám sát, nhận xét cũng có một phần từ chính mỗi cá nhân. Cá nhân phải tự quản lý mình, tự giám sát các hoạt động của mình và phải tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong các hoạt động đó không phải không có những cá nhân có những động cơ khác khi tham gia vào tổ chức. Khi đó, họ sẽ cố tình che giấu những ý định cá nhân với mục đích riêng.

Bên ngoài, trước tổ chức, có thể họ tạo ra được vỏ bọc rất kín, vẫn tỏ ra là người có bản lĩnh, có ý chí, có đạo đức, sống trong sáng, lành mạnh. Song, đã là tổ chức quản lý, giám sát thì việc thành viên “thiếu trung thực” cũng có một phần trách nhiệm của tổ chức cơ sở trong quá trình quản lý, giám sát và đánh giá. Và rõ ràng là, cá nhân thành viên đó có biểu hiện động cơ không trong sáng có một phần trách nhiệm của tổ chức ở cơ sở.

Đối với các tổ chức cơ sở xã hội nói chung đã có vị trí rất quan trọng trong quản lý đánh giá giám sát các hoạt động của thành viên. Với tổ chức cơ sở Đảng, việc quản lý, giám sát và đánh giá của tổ chức cơ sở tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến không chỉ sự vững mạnh, trong sạch, tính cách mạng của Đảng mà nó còn tác động trực tiếp tới vai trò lãnh đạo xã hội, sự phát triển của cả đất nước, dân tộc.

Đảng mạnh nhờ có đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên lại xuất phát từ quá trình quản lý, giám sát, đào tạo, giáo dục và đánh giá của tổ chức cơ sở Đảng. Nếu tổ chức cơ sở Đảng đủ mạnh, công tác quản lý, giám sát, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá nhận xét chính xác, kịp thời phát hiện những cá nhân có mục đích, động cơ không trong sáng, kịp thời loại bỏ những cá nhân đó ra khỏi tổ chức. Và hoạt động đó, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp ủy và của toàn thể đội ngũ đảng viên trong tổ chức cơ sở đó.

Để tổ chức cơ sở đủ mạnh, quản lý, giám sát, nhận xét đánh giá đến bồi dưỡng, đào tạo, lựa chọn cán bộ cả trước mắt và lâu dài, cần phải làm tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác và nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Khi tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo và sức mạnh của Đảng.

Khi nói về hệ thống tổ chức của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Trong hệ thống tổ chức Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã viết: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (xây dựng tổ chức, xây dựng con người) phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng vững mạnh, là cơ sở đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.n

Phạm Quế Nghi

Bình luận

ZALO