Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 02:14 GMT+7

Cơ sở quan trọng để BĐBP khẳng định vai trò, vị thế ở khu vực biên giới

Biên phòng - Theo đánh giá của nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH), dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã bảo đảm đầy đủ 3 yếu tố cơ bản của một dự án luật. Một là đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng pháp luật. Hai là bảo đảm tính pháp lý của một dự án luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Ba là bảo đảm tính kế thừa những quy định pháp luật về nội dung nhiệm vụ trong Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã thực hiện hơn 61 năm qua và bổ sung những nội dung nhiệm vụ mới mà trên thực tế BĐBP đã thực hiện có hiệu quả, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, tôn vinh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp phối hợp với lực lượng Hải quan thu giữ số lượng lớn khẩu trang y tế vận chuyển trái phép tháng 3-2020. Ảnh: Hồ Phúc

Trải qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, do tính chất, nhiệm vụ, BĐBP có 28 năm thuộc Bộ Công an và hơn 33 năm thuộc Bộ Quốc phòng. Dù ở Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng, BĐBP luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Chức năng, nhiệm vụ của BĐBP được quy định rõ trong Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Quốc phòng 2018, Luật Công an nhân dân 2018...; xác định BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Theo ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang: Việc quy định BĐBP chủ trì, phối hợp duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật là phù hợp với quan điểm của Đảng và thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan như khoản 2, Điều 31, Luật Biên giới quốc gia; khoản 2, Điều 35, Luật Quốc phòng; khoản 5, Điều 16, Luật Công an nhân dân...

Đồng tình với quan điểm trên, ĐBQH Nguyễn Văn Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP. Đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã nêu rõ, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định khẳng định nhiệm vụ này của lực lượng BĐBP ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

ĐBQH Bế Minh Đức, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Cá nhân tôi nhất trí quy định về vị trí, chức năng và nhiệm vụ của lực lượng BĐBP như trong dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Bởi lẽ, ở khu vực biên giới bao gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia, khu vực cửa khẩu gắn với đường biên giới quốc gia bao gồm các khu chức năng để đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ thương mại tại cửa khẩu. Đây là những địa bàn có tính đặc thù, có quy chế pháp lý điều chỉnh về các lĩnh vực xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu.

“Các luật hiện hành như Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Biên giới quốc gia đều quy định, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển theo quy định của pháp luật. Do đó, quy định, BĐBP chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật tại Điều 13 của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam không mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lặp với các văn bản hiện hành và phản ánh đúng thực tiễn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP ở khu vực biên giới, cửa khẩu” - ĐBQH Nguyễn Văn Sơn nhận định.

Đặc biệt, khu vực biên giới, cửa khẩu gắn liền với đường biên giới quốc gia liên quan trực tiếp đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ở khu vực này, vai trò của lực lượng BĐBP là hết sức quan trọng và có thể nói là không thể thiếu trong nhiều mặt hoạt động liên quan đến 3 chức năng là an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Chính vì vậy, tôi cho rằng, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về biên giới quốc gia, trong đó có Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam cũng góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động của BĐBP, khắc phục được những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh BĐBP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham gia đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, ĐBQH Võ Thị Như Hoa, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng cho rằng: Khoản 2, Điều 13, dự thảo luật đã khẳng định BĐBP chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật là hoàn toàn phù hợp. Bởi lẽ, chức năng duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu của lực lượng BĐBP là chủ trương của Đảng trong việc lãnh đạo toàn diện công tác biên phòng và bảo vệ biên giới quốc gia. Mặt khác, tại khu vực biên giới, cửa khẩu có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ, do đó, cần thiết phải quy định một lực lượng làm nòng cốt, chuyên trách, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại đây. Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển luôn giữ vững ổn định, BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Linh Đan

Bình luận

ZALO