Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 03:30 GMT+7

Cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Biên phòng - Những nội dung cơ bản về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân được Luật Biên phòng Việt Nam quy định tại Điều 9 và khoản 9, Điều 14 về nhiệm vụ của BĐBP. Thực tế, qua hơn 31 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, lực lượng BĐBP đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng khu vực biên giới (KVBG) ngày càng giàu mạnh. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP Cao Bằng giúp nhân dân trong địa bàn xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, môi trường. Ảnh: Danh Anh

Trong những năm qua, BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên KVBG xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở KVBG; xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, cửa khẩu. Điển hình, từ năm 2015 đến nay, BĐBP đã tăng cường 322 cán bộ cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn tham mưu giúp địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Các đơn vị BĐBP đã phân công 9.661 đảng viên BĐBP phụ trách 42.247 hộ gia đình ở KVBG.

Theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã, phường, thị trấn KVBG và đảng viên BĐBP tham gia sinh hoạt tạm thời tại các thôn, bản biên giới đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy cơ sở thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên và nâng cao hiệu quả của công tác phát triển Đảng; củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, các đảng viên BĐBP trực tiếp giúp các hộ dân khó khăn về điều kiện kinh tế chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống...

Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có biên giới triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế, xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp hướng về biên giới, hải đảo, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”... Đặc biệt, Bộ Tư lệnh BĐBP trực tiếp làm chủ đầu tư 291 dự án ở KVBG với số vốn hàng nghìn tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, lực lượng BĐBP đã phối hợp với các cơ quan chức năng xóa mù chữ và chăm sóc y tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở KVBG... Các đơn vị BĐBP trực tiếp xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đến nay nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đồng bào các dân tộc ở KVBG phát triển.

Theo đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP đã có sự phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội ở KVBG. Hai bên đã phối hợp xây dựng hơn 7.000 ngôi nhà Đại đoàn kết, tặng 25.024 con bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hoàn thành, bàn giao cho địa phương 272 công trình dân sinh ở KVBG. Những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này đã củng cố niềm tin cho đồng bào các dân tộc ở KVBG, hải đảo đối với Đảng, Nhà nước, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, BĐBP các tỉnh, thành phố đã có nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo. Đến nay, tại các địa phương đã thành lập và duy trì 1.513 tổ tự quản với 53.543 hộ gia đình và 96.079 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 4.201km đường biên giới, 3.160 mốc quốc giới, 111 công trình biên giới; 3.094 tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn với 80.672 thành viên.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, làm nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở KVBG được quy định tại khoản 9, Điều 14 của Luật Biên phòng Việt Nam, theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng và an ninh ở KVBG. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; duy trì có hiệu quả các chương trình, mô hình giúp đồng bào các dâb tộc ở KVBG xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống... Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Danh Anh

Bình luận

ZALO