Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 02:39 GMT+7

Cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng -

Ngày 28-3-1997, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa IX) đã ban hành Pháp lệnh BĐBP (có hiệu lực từ ngày 7-4-1997) và ngày 6-1-1998, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BĐBP.

Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp và BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trần Đức - Phương Oanh (thực hiện)

Bình luận

ZALO