Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 15/04/2021 11:27 GMT+7

Cơ quan Tổng cục Chính trị đẩy mạnh Cuộc vận động 50

Biên phòng - Sáng 18-10, tại Hà Nội, cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị Sơ kết Cuộc vận động 50. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo 50 cơ quan Tổng cục Chính trị dự và chủ trì hội nghị.

lv36945nij-20771_f_k1vqpqx50_1
 Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Trong 5 năm qua, cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động 50. Đồng thời, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đạt được kết quả quan trọng, bảo đảm quản lý và khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn lao động và an toàn giao thông; giữ tốt, dùng bền, tiết kiệm vật tư, trang bị kỹ thuật, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ban chỉ đạo 50 các cấp của cơ quan Tổng cục Chính trị xác định, việc quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật, vũ khí trang bị kỹ thuật là nhiệm vụ hàng đầu đối với công tác kỹ thuật. Các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nề nếp, chế độ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, duy trì và tổ chức thực hiện tốt chế độ công tác kỹ thuật. Chủ động dồn dịch, điều chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng nguyên tắc, quy hoạch sử dụng của Bộ Quốc phòng. Đã có nhiều giải pháp trong tiếp nhận, đưa vào sử dụng các trang bị kỹ thuật mới và di dời trang bị kỹ thuật sang vị trí đóng quân tạm thời.

Đặc biệt, đã phát huy được công năng Trạm bảo dưỡng, sửa chữa của Cục Hậu cần, chủ động khai thác các nguồn lực tại chỗ phục vụ cho công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; an toàn trong quản lý, khai thác vật tư trang bị kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện phát huy hiệu quả trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng thời bảo đảm an toàn cho vật tư trang bị kỹ thuật cũng như con người, đó là biện pháp tiết kiệm nhất.

Những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, làm cho Cuộc vận động 50 trở thành hoạt động thường xuyên của các ngành, các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mọi tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt là công tác kiểm tra, phân loại, kiểm định an toàn kỹ thuật. Gắn Cuộc vận động 50 với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan đơn vị, các tổ chức quần chúng.

Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 làm tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức Đảng, quần chúng, đánh giá phân loại cán bộ, Đảng viên và khen thưởng hàng năm trong đơn vị. Tích cực thông tin, tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động, chú trọng phản ánh gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO