Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 05:47 GMT+7

Cơ chế phối hợp giữa Ban Quản lý cửa khẩu và UBND huyện biên giới trong quản lý hoạt động tại cửa khẩu

Biên phòng - Doanh nghiệp của tôi có các hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đề nghị tòa soạn cho biết, cơ chế phối hợp giữa Ban Quản lý cửa khẩu và UBND huyện biên giới trong quản lý hoạt động tại cửa khẩu được thực hiện như thế nào? Xin chân thành cảm ơn! - Lý A Chung (Cao Bằng)

Ảnh: minh họa

- Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6, Quy chế quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng), cụ thể như sau:

1. Ban Quản lý cửa khẩu và UBND huyện biên giới làm việc trên nguyên tắc là mối quan hệ phối hợp trong việc quản lý các hoạt động của cửa khẩu.

2. Ban Quản lý cửa khẩu phối hợp với UBND huyện biên giới thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án phục vụ lợi ích công cộng và các dự án đầu tư khác trên địa bàn trong phạm vi khu kinh tế cửa khẩu;

b) Phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xử lý vi phạm quy hoạch trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu theo phạm vi được giao quản lý;

c) Chỉ đạo các thành viên Ban Quản lý cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp thực hiện công tác quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ biên giới theo quy định;

d) Phối hợp hoặc chủ trì đối với các cửa khẩu được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại cửa khẩu và công tác tham mưu đấu giá tiền sử dụng đất các lô đất theo quy hoạch được duyệt tại các cửa khẩu;

đ) Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;

e) Phối hợp với UBND các huyện biên giới giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của cửa khẩu như: Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan, môi trường sinh thái, hệ thống cây xanh khu vực cửa khẩu và các vấn đề phát sinh khác; chủ trì tổ chức các hoạt động đối ngoại với phía bạn trong khu vực cửa khẩu.

3. UBND huyện biên giới chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, xử lý vi phạm quy hoạch trên địa bàn cửa khẩu (hoặc khu kinh tế cửa khẩu);

b) Chủ trì công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý tranh chấp đất đai trên địa bàn cửa khẩu theo quy định;

c) Chủ trì thực hiện công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, cấp điện, cấp nước đối với các cửa khẩu chưa giao cho Ban Quản lý cửa khẩu quản lý;

d) Quản lý hệ thống điện chiếu sáng khu vực cửa khẩu, đảm bảo duy trì hệ thống chiếu sáng hoạt động, nhất là vào các ngày lễ, tết;

đ) Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cửa khẩu;

e) Chỉ đạo Chi cục Thuế huyện phối hợp thực hiện tốt công tác thu phí tại cửa khẩu;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn cửa khẩu (khu kinh tế cửa khẩu).

BBP

Bình luận

ZALO