Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 07:37 GMT+7

Chuyển hóa những thách thức thành cơ hội cho sự phát triển của đất nước

Biên phòng - Trong một “thế giới phẳng”, sự tùy thuộc, phụ thuộc lẫn nhau và sự đan cài lợi ích đang có chiều hướng gia tăng, thì việc nhận diện đúng sự vận động và biểu hiện của nó trong những hoàn cảnh, tình huống cụ thể là một vấn đề có tính sống còn, cấp thiết đối với mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, trước những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, những năm qua, Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng bền vững; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng-an ninh được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao...

Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp không ít những thách thức trong tiến trình hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động khi chúng triệt để lợi dụng sự biến động trên toàn cầu và các vấn đề nhạy cảm trong nước trong quản lý kinh tế, nạn tham nhũng, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền..., để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước hòng mưu đồ lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thực trạng trên đặt ra cho Việt Nam phải nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc biến động tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trên thế giới, khu vực và trong nước. Nếu chúng ta không nhận diện, nắm bắt chính xác và không thấy rõ được mức độ, chiều hướng tác động từ những biến động đó, thì không những không thể đề xuất được các đối sách xử lý đúng đắn, phù hợp, mà còn không đưa ra được các chiến lược phát triển đúng, thậm chí còn làm cho đất nước rơi vào tình thế bị động, bất ngờ về chiến lược. Do đó, nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác những biến động về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trên thế giới, khu vực và tác động của nó đối với Việt Nam là một vấn đề có tính cấp thiết hiện nay.

Thời gian qua, Việt Nam luôn được các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế quan tâm, muốn mở rộng quan hệ, hợp tác. Đây là thời cơ để Việt Nam vừa tránh được sự lôi kéo vào cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn, vừa có cơ hội giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận vai trò “kép” là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN 2020; chủ động hội nhập quốc tế với các thể chế đa phương quan trọng; thực hiện có hiệu quả chính sách “cân bằng chiến lược” với các nước lớn nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sức mạnh quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, Việt Nam có điều kiện giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo. Song sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn do các nguy cơ như mất ổn định chính trị - xã hội, tụt hậu và mất độc lập, tự chủ về kinh tế, chiến tranh thông tin, không gian mạng, xung đột vũ trang trên biển, trên biên giới, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng diễn biến phức tạp, khó đoán định.

Các thế lực phản động, thù địch thường xuyên tạc những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nguồn: Internet

Mặt khác, dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nói chung, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng thường có những chuyển biến phức tạp, mau lẹ, khó lường. Đó là quá trình chuyển sang một trật tự mới theo hướng đa cực, với những điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống..., dẫn đến sự thay đổi mang tính bước ngoặt về vị thế địa chiến lược, quan điểm chính trị cũng như tình hình quốc phòng, an ninh để thích ứng không chỉ ở một quốc gia mà trên phạm vi toàn cầu. Là một quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam cũng không nằm ngoài quá trình có tính biến động này và chịu sự tác động của tính biến động đó.

Tất cả những biến động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên đặt ra cho Đảng, Nhà nước cũng như các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương phải nâng cao chất lượng dự báo, nắm chắc cơ hội, thách thức và những biến động của tình hình thế giới, khu vực chi phối đến quan hệ quốc tế và toàn cầu.

Từ đó, kịp thời đưa ra những chủ trương, đối sách xử lý đúng, trúng, phù hợp với thực tiễn của đất nước nhằm chuyển hóa những thách thức thành cơ hội cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước bền vững, vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vừa làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Đại tá Phùng Văn Thắng, Viện Chiến lược Quốc phòng

Bình luận

ZALO