Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 22/04/2024 11:31 GMT+7

Chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ quân đội

Biên phòng - Để “mềm hóa” và tạo tính hấp dẫn cho việc truyền tải kiến thức pháp luật, thời gian qua, nhiều đơn vị đã đổi mới và đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ toàn quân và xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh, xung kích, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cái Cùng, BĐBP Bạc Liêu và cán bộ Kiểm lâm tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Hồ Phúc

“Biên giới, pháp luật với thanh niên”

Một trong những mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện và mang lại hiệu quả cao là mô hình “Biên giới, pháp luật với thanh niên” của Chi đoàn Đồn Biên phòng Nà Bủng, BĐBP Điện Biên triển khai từ năm 2017. Mô hình được thực hiện với các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên bằng các hình thức, phương pháp trực quan, sinh động và ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị và địa phương.

Nhằm duy trì mô hình thường xuyên, hằng quý, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nà Bủng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng, địa phương để tổ chức tuyên truyền tại các nhà trường, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng ở các xã biên giới. Mỗi lần tổ chức, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nà Bủng tuyên truyền từ 2 - 3 chuyên đề với nội dung ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, sát thực và phù hợp với các đối tượng được tuyên truyền. Đồng thời, các tuyên truyền viên còn lồng ghép và thông tin về tình hình thực tế diễn ra trên địa bàn biên giới.

Tại mỗi chuyên đề, sau phần tuyên truyền miệng kết hợp với trình chiếu powerpoint, sẽ chiếu các video clip, dàn dựng các tiểu phẩm ngắn hoặc xây dựng các tình huống liên quan đến nội dung tuyên truyền; xen kẽ giữa các chuyên đề là tiết mục văn nghệ do đoàn viên, thanh niên đơn vị và nhà trường biểu diễn để “mềm hóa” buổi tuyên truyền. Bên cạnh đó, đơn vị còn kết hợp tuyên truyền ngoài thực địa tại các cột mốc quốc giới để trực tiếp giới thiệu, tuyên truyền về cách nhận biết đường biên giới; lịch sử hình thành và các quy định pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Từ khi mô hình “Biên giới, pháp luật với thanh niên” được Đồn Biên phòng Nà Bủng triển khai cho đến nay, đã có 74 buổi tuyên truyền, giáo dục được tổ chức với 15.432 lượt người nghe. Qua các buổi tuyên truyền, các đoàn viên, thanh niên đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, có khả năng nhận biết và ứng phó trước những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của các tệ nạn xã hội, các đối tượng tội phạm. Đồng thời, lực lượng thanh niên luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Mô hình này vừa được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên quân đội, do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức ngày 27-11, tại Hà Nội.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tuổi trẻ toàn quân

Qua 3 năm (2018-2020) thực hiện Kế hoạch số 9638/KH-BQP ngày 30-8-2018 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội, giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Vai trò của các tổ chức, các lực lượng, nhất là của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên được phát huy. Trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nâng lên. Nhiều đơn vị có tỷ lệ vi phạm pháp luật thông thường giảm, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện nhiều năm liền...

Chi đoàn Đồn Biên phòng Nà Bủng triển khai thực hiện mô hình “Biên giới, pháp luật với thanh niên” tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Điềm Đỗ

Các đơn vị đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục cho thanh niên về các văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan trực tiếp đến thanh niên và nhiệm vụ của đơn vị. Các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thanh niên quân đội được các đơn vị coi trọng tổ chức triển khai, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên. Mặt khác, cuộc vận động “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”, Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” được quan tâm đẩy mạnh thực hiện trong tuổi trẻ toàn quân.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên được tăng cường, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đối tượng thanh niên. Ngoài ra, công tác phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; hoạt động kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm được coi trọng tiến hành thường xuyên.

Với những nội dung cụ thể đó, đề án đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giảm thiểu vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thanh niên quân đội; xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên quân đội đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật trong quân đội. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên...

Thùy Trang

Bình luận

ZALO