Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 22/09/2020 05:59 GMT+7

Chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn

Biên phòng - Sáng 4-11, Quốc hội (QH) tiếp tục làm việc tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

vu-hong-thanh
Ông Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ảnh: Văn Bình 

Theo ông Vũ Hồng Thanh, trong bối cảnh đất nước đối mặt với những khó khăn về kinh tế - xã hội, nhưng, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt, bố trí nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng NTM. Trong 5 năm, cả nước đã huy động khoảng 851.380 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2014-2016 là 15.000 tỷ đồng.

Từ sự đầu tư phù hợp đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng xã hội, mô hình sản xuất tập trung bước đầu được hình thành, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nhận thức của người dân được thay đổi, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. Từ chỗ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, người dân đã chủ động tham gia tích cực vào xây dựng NTM...

Đến nay, đã có 2.061 xã (chiếm 23%) đạt tiêu chí NTM, có 27 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt tiêu chí NTM. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,7% năm 2011 xuống còn dưới 28% năm 2015. Riêng những xã đã đạt tiêu chí NTM, mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16 triệu đồng năm 2011 lên đạt 28,4 triệu đồng năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 11,6% xuống còn 3,6%. Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng NTM đã góp phần quan trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM còn gặp một số hạn chế, việc triển khai các văn bản chậm đã ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình. Đáng lưu ý, tổng số nợ đọng tại các xã đã được công nhận NTM, chiếm 1,8% tổng nguồn lực huy động cho Chương trình và chiếm 5,7% tổng nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện.

Đặc biệt, việc huy động nguồn lực quá sức dân, thâm chí huy động nguồn lực từ hộ nghèo, người tàn tật, người cao tuổi, gia đình chính sách, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân… Một số địa phương mới chủ yếu tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng mà chưa coi trọng phát triển sản xuất, chưa coi tái cơ cấu sản xuất là yếu tố then chốt để chuyển dịch kinh tế nông thôn, tạo ra đột phá về năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa đạt hiệu quả cao và chủ yếu mới chỉ ứng dụng trong ngành lúa gạo.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ cần quan tâm thực hiện việc ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu trình QH sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, lộ trình xử lý dứt điểm trước năm 2019, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào dịch vụ và hạ tầng nông nghiệp, ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển khu vực nông thôn, chính sách khuyến khích đặc biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; gắn kết 4 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học).

Đặc biệt, có giải pháp kịp thời xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các vùng, miền, địa phương. Chú trọng công tác thanh tra, giám sát và đánh giá, xử lý nghiêm đối với những vi phạm trong việc thực hiện Chương trình. Phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Hoàn thiện cơ chế để cộng đồng dân cư trực tiếp tham gia thực hiện, giám sát các dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dự án…

Viết Hà

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO