Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 07:12 GMT+7

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Biên phòng - LTS:  Đến nay, thông qua các hội nghị hiệp thương, BĐBP có một số đồng chí được Trung ương và địa phương giới thiệu đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chương trình hành động của các ứng cử viên.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Phú Yên

Khi trở thành ĐBQH khóa XV, bản thân tôi sẽ nghiên cứu đề xuất Quốc hội (QH) xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) cho vùng Nam Trung bộ nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của cả vùng Nam Trung bộ nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng, giảm bớt khoảng cách giữa các vùng miền trong cả nước. Tôi sẽ tích cực đề xuất, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN) để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh tiếp tục kiến nghị QH xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới và quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn; chính sách với người có công, người cao tuổi, cán bộ hưu trí; chính sách đãi ngộ cho giáo viên, công nhân viên, người lao động; chính sách đặc thù cho vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; chính sách giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất và được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp cho các đối tượng nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng các quy định pháp luật, các cơ chế chính sách theo hướng: Đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn; tăng cường phân cấp cho các địa phương, đơn vị cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian đi lại của người dân, của doanh nghiệp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

Bản thân là cán bộ trong Quân đội, thực hiện công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng, tôi sẽ tham gia đề xuất QH, Nhà nước về những chủ trương, chính sách nhằm xây dựng Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, nhất là tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, giúp dân phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, mô hình BĐBP đang trực tiếp và tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả ở khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; phát huy hơn nữa phẩm chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ ở địa phương. Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và đề xuất giải pháp với QH, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tôi luôn tâm niệm, ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, vì vậy, bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ năng lực; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định nhất tới hiệu quả, công việc của đại biểu QH, mối quan hệ quân với dân, Đảng với nhân dân. Chịu sự giám sát của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, là gốc của thắng lợi; đây là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của ĐBQH, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng BĐBP, ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang

Là cán bộ Quân đội được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu QH tại tỉnh An Giang, đối chiếu quy định tại Điều 79, Hiến pháp 2013 “đại biểu QH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước”; xuất phát từ chức năng của QH, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu QH, bản thân tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nếu được bầu là ĐBQH. Cụ thể trên một số nội dung sau:

Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân. Gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, đạo đức lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tham gia đầy đủ các các phiên họp của QH, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với QH, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với QH.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, đây là nhiệm vụ quan trọng, duy nhất chỉ có ở QH. Bản thân tôi có lợi thế khi có quá trình công tác, học, bảo vệ luận án Tiến sĩ và được phong hàm Phó Giáo sư ngành Luật, tôi sẽ nghiên cứu, cùng đoàn đại biểu QH của tỉnh tham gia ý kiến đề xuất về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa của QH, trong đó tập trung tham gia ý kiến vào những văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp nhằm góp phần tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội như: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm... Trong đó, xác định trọng tâm là lĩnh vực quốc phòng – an ninh và biên giới, hải đảo; chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia sát với thực tiễn đặt ra với địa bàn biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đối với hoạt động giám sát, tôi sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát có hiệu quả những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, mong chờ để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm, các chủ trương, chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống. Cụ thể, tập trung các vấn đề về: Chính sách về dân tộc, tôn giáo, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động; chương trình phát triển KT-XH đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới; các công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ vùng sinh thủy, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, gìn giữ nguồn nước cho nhân dân, góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực bộ máy nhà nước.

Là cán bộ Quân đội đang công tác trong lực lượng BĐBP, nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân và nếu có may mắn được gần gũi với các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang, tôi sẽ lắng nghe một cách chân thành, đầy đủ những ý kiến, kiến nghị, nhất là những phản ánh, đánh giá của nhân dân đối với cán bộ các cấp để thực hiện quyền giám sát và quyền chất vấn của ĐBQH. Nếu có đầy đủ chứng cứ, tôi sẽ không ngần ngại thực hiện quyền chất vấn của mình đối với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và theo dõi, đôn đốc các cơ quan trả lời hoặc giải quyết những kiến nghị của nhân dân trong thời gian luật định. Khi nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân tôi sẽ nghiên cứu nghiêm túc và chuyển kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Trong quá trình công tác và thực hiện quyền, nhiệm vụ của người ĐBQH, tôi sẽ luôn luôn gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Tôi sẽ tìm hiểu, nắm chắc tình hình đất nước, địa phương, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và qua các cuộc tiếp xúc cử tri, từ đó mang được tiếng nói của cử tri, của nhân dân vào nghị trường QH để cùng thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quan tâm lớn nhất của tôi là kiến nghị với QH quyết định những chủ trương lớn về phát triển KT-XH cần đi đôi với giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tạo cơ chế cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các địa phương, các vùng miền trong cả nước. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong cả nước nói chung và ở tỉnh An Giang nói riêng phát huy nội lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội cho người lao động, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; về cho vay ưu đãi với một số ngành nghề cần khuyến khích phát triển; về chế độ chính sách đối với người có công và cán bộ cơ sở...

Thượng tá Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Giang, ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hà Giang

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV, tôi rất vinh dự, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là ĐBQH khóa XV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tôi sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ĐBQH. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân tôi sẽ làm tốt vai trò là “chiếc cầu nối” giữa nhân dân với QH, phản ánh trung thành ý kiến, nguyện vọng của cử tri với QH; tham gia đầy đủ các kỳ họp của QH. Thường xuyên gắn bó với địa phương, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định.

Thứ hai, tôi nhận thấy vấn đề phát triển kinh tế của tỉnh Hà Giang có vai trò hết sức quan trọng tới việc giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Mặc dù những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách, dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nếu trở thành ĐBQH, tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh chủ động đóng góp với QH việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương những vấn đề liên quan đến miền núi, biên giới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các tỉnh miền núi, biên giới; làm thức dậy các tiềm năng sẵn có của Hà Giang như tiềm năng du lịch, tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu, cây dược liệu, góp phần xây dựng các chương trình giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Thứ ba, là một ứng cử viên thuộc lực lượng vũ trang, trên cương vị công tác của mình, tôi đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang trong đó có BĐBP vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến với QH xây dựng những chính sách để đạt được mục tiêu về phát triển KT-XH gắn với quốc phòng – an ninh. Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đồn, trạm Biên phòng vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã biên giới, các đảng viên là BĐBP tham gia sinh hoạt tại các chi bộ xóm bản biên giới.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân, thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

BP

Bình luận

ZALO