Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 01:42 GMT+7

Chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Chiều 16-1, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp hoạt động.

5c3f2652feb5b7045700009a
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tới dự. Các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong những năm qua, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã đạt được những kết quả to lớn.

Nổi bật là, công tác phối hợp xây dựng, thẩm tra các dự án Luật, pháp lệnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biên giới quốc gia. Trong 3 năm 2016-2018, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 chính sách trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và 36 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung các chính sách tập chung chủ yếu vào lĩnh vực giảm nghèo; phát triển sản xuất trong nông lâm nghiệp, thủy sản; y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, trong năm 2018, Hội đồng Dân tộc đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội xây dựng, thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

91pjqaetry-9855_f_jqz5sgyf0_anh_1a
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thủy Trang

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh BĐBP) đã chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh, như: Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP cũng phối hợp tốt trong kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng dân tộc thiểu số, gắn với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, công tác tuyên truyền trong đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội cũng được đẩy mạnh. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách đại đoàn kết dân tộc, xây dựng “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; các mô hình: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới”, “Hộ gia đình không có người vượt biên”, “Già làng, trưởng bản làm nhiều việc tốt”…

5c3f2782feb5b7045700009b
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Mặt khác, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; thường xuyên chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thôn, xã, bản, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc tại chỗ; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp của các đơn vị và khẳng định Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP đều rất nỗ lực hướng về cơ sở, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định sự ổn định chính trị, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng biên giới, bảo vệ hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác.

5c3f281ffeb5b758f100003f
Đồng chí Tòng Thị Phóng, lãnh đạo các bộ, cơ quan chụp ảnh với lãnh đạo và cán bộ Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Thùy Trang

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị 4 cơ quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật, nghị quyết trình Quốc hội, xây dựng pháp lệnh, nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù, cần quan tâm đến lĩnh vực đặc thù.

Phối hợp giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”; phối hợp tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội Đề án tổng thể về chính sách đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc miền núi; tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình hướng về cơ sở…

Thùy Trang

Bình luận

ZALO