Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 23/06/2021 02:48 GMT+7

Chung tay chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Trong giai đoạn 2011-2015, thông qua hệ thống chính sách dân tộc, với sự ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách các địa phương; sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức quốc tế; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) đã góp phần làm thay đổi quan trọng bộ mặt vùng dân tộc, miền núi và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.

m4u5_5a
Thời gian qua, nhiều mô hình, cách làm hay của BĐBP đã góp phần xóa đói,
giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Bình Minh

Nhiều "quả ngọt" từ hệ thống chính sách

 Theo báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 của Ủy ban dân tộc (UBDT) thì trong 5 năm qua, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào các DTTS được nâng lên rõ rệt. Kết cấu hạ tầng vùng dân tộc và miền núi được cải thiện, 98,6% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 99,8% số xã và 95,5% số thôn có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm bình quân 3-4%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 ở vùng Đông Bắc giảm 3%, Tây Bắc giảm 3,5%, Bắc Trung bộ giảm 2,7%, Tây Nguyên giảm 2,7%, Đông Nam bộ giảm 2,1%, Tây Nam bộ giảm 2,4%. 

Về lĩnh vực công tác giáo dục và y tế ở vùng DTTS và miền núi, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, 100% số xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học; nhiều nơi đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Mạng lưới y tế phát triển, hệ thống bệnh viện tỉnh, huyện và trạm y tế xã đã được quan tâm đầu tư; hiện 99,39% xã có trạm y tế; 77,8% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đồng bào các DTTS được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản; đồng bào nghèo được khám chữa bệnh miễn phí và chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Các dịch bệnh như sốt rét, bướu cổ cơ bản được khống chế.

Bên cạnh đó, giá trị văn hóa vùng DTTS tiếp tục được bảo tồn và phát huy; các lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa-nghệ thuật, thể dục-thể thao khu vực, thi trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam được quan tâm tổ chức. Mạng lưới thông tin, văn hóa, thể thao nông thôn đã có sự phát triển. Đặc biệt, hệ thống chính trị vùng DTTS và miền núi thường xuyên được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển, nhất là hệ thống chính trị cơ sở.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng DTTS và miền núi có nhiều chuyển biến tốt, dịch vụ trợ giúp pháp lý đang tiếp cận với người dân. Công tác vận động nhân dân, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng được chú trọng. Bình đẳng giới từng bước được tạo lập giúp người dân nâng cao nhận thức, vươn lên phát huy vai trò của bản thân trong gia đình và xã hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS và miền núi cơ bản được ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đồng bào các DTTS đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Nhìn lại các thành tựu trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chia sẻ: Những thành tựu trên rất đáng mừng và rất đáng ghi nhận sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ làm công tác dân tộc. Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Chủ nhiệm UBDT đã chỉ ra những công tác dân tộc đang có nhiều thách thức như vấn đề khoảng cách giàu - nghèo, chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền, giữa các nhóm dân tộc ngày càng lớn.

Nhu cầu nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu theo Nghị quyết của Chính phủ về định mức giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2020 là rất lớn, vượt quá khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước. Nguồn vốn đầu tư cho các chính sách dân tộc chưa đáp ứng nhu cầu mục tiêu. Chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ công còn thấp; đội ngũ cán bộ cơ sở thiếu và chất lượng chưa cao. Vấn đề ổn định chính trị và an ninh quốc phòng vùng DTTS và miền núi; âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc. Đây là những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thời gian tới.

Tiếp cận "vấn đề cũ" bằng "phương pháp mới"

Chia sẻ quan điểm về công tác dân tộc trong nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử nói: "Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bên cạnh mặt tích cực, việc hội nhập sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực, đối với vùng dân tộc và miền núi, khả năng thích ứng sẽ là rất khó khăn hơn nhiều, do xuất phát điểm thấp nguồn nhân lực còn hạn chế. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn tới nếu không có định hướng chính sách phù hợp sẽ dẫn đến nguy cơ khoảng cách giữa các dân tộc, các vùng, miền ngày càng rộng ra và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định ở vùng DTTS và miền núi".

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho biết thêm: "Đã có ý kiến cho rằng, dân tộc là vấn đề cũ, đã giải quyết xong, nên không thấy "vấn đề cũ" trong tình hình mới... Vấn đề dân tộc, công việc dân tộc có tính đặc thù quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, là vấn đề có tính thời sự cấp bách và rất nhạy cảm... Chính vì vậy, muốn có bình đẳng và đoàn kết thực sự giữa các dân tộc thì phải đổi mới; nếu không đổi mới thì công tác dân tộc cũng sẽ có nguy cơ tụt hậu".

Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, chính sách giai đoạn mới cần xây dựng theo hướng dài hạn, phân rõ chính sách có tính chiến lược và chính sách giải quyết những vấn đề bức xúc có tính chất tình huống. Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với vùng DTTS đặc biệt khó khăn và nhóm 16 dân tộc rất ít người; tập trung phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động với vùng DTTS và miền núi. Đồng thời, áp dụng hiệu quả phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, tăng cường chính sách cho vay, nâng định mức, lấy mức vay hộ nghèo làm chuẩn, tính ưu tiên thể hiện ở sự chênh lệnh về lãi suất. Đặc biệt, Nhà nước cần quan tâm đến sự kết nối và tính đồng bộ giữa các chính sách, chú trọng vào 3 vấn đề đột phá là hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế...

Bình Minh

Bình luận

ZALO