Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 08:16 GMT+7

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP:

Chuẩn hóa hệ thống quy chế lãnh đạo, quy định làm việc

Biên phòng - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP trong buổi làm việc ngày 12-4 tại Bộ Tư lệnh BĐBP, nghe các đơn vị báo cáo rà soát các chương trình phối hợp của BĐBP và hệ thống các quy chế, quy định của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP.

img-5374
Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo chuẩn hóa hệ thống quy chế lãnh đạo, quy định làm việc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: N.B

Sau khi nghe Cục Chính trị và Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo kết quả rà soát hệ thống quy chế lãnh đạo, quy định làm việc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, đồng chí Tư lệnh BĐBP chỉ đạo, trên cơ sở các quy chế đã có, phải điều chỉnh, bổ sung quy chế của nhiệm kỳ mới. “Những lĩnh vực nhạy cảm phải có quy chế quy định, nếu có rồi phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung mới. Quy chế lãnh đạo về công tác cán bộ phải gắn sát với đặc điểm của BĐBP. Không được luân chuyển quá nhiều. Thời hạn luân chuyển phải từ 2 năm trở lên. Không bố trí, bổ nhiệm cán bộ cấp hàm thấp vào vị trí cao. Không được xếp chồng trừ cán bộ của cơ quan và Học viện Biên phòng đi thực tế. Cần quan tâm tới cơ chế điều hành về tổ chức biên chế” - Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu, chậm nhất là ngày 10-5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phải thông qua xong hệ thống quy chế lãnh đạo, quy định làm việc. Sau đó, hệ thống quy chế, quy định của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh sẽ được đóng thành quyển, in và phát cho các đầu mối của BĐBP.

Về chương trình phối hợp, theo báo cáo của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục, hiện BĐBP đã ký kết và thực hiện hơn 40 chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí và các lực lượng. Trong số đó có những chương trình phối hợp được ký kết, triển khai thực hiện từ năm 1992 tới nay. Việc thực hiện các chương trình phối hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của lực lượng BĐBP và giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực biên giới, biển đảo.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục và Văn phòng rà soát, đánh giá lại các chương trình phối hợp. Từ đó, đề xuất thực hiện sơ kết, ký mới hoặc bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các chương trình, quy chế phối hợp cho phù hợp với thực tiễn.

N.B

Bình luận

ZALO